Loov Euroopa

Publiku kaasamine/harimine

  1. meede: Filmikultuuriline pädevus

Projektid, mis pakuvad lahendusi paremaks koostööks seoses filmikultuurilise pädevuse algatustega, et parandada selliste algatuste tulemuslikkust Euroopas ja laiendada nende Euroopa mõõdet.
Projektides peab osalema vähemalt kolm partnerit (projektijuht ja vähemalt kaks partnerit), kes tegutsevad aktiivselt filmikultuurilise pädevuse valdkonnas ja on pärit kolmest alaprogrammis „MEDIA” osalevast riigist, kusjuures hõlmatud on vähemalt kolm eri keelt.

  1. meede: Publiku arendamise algatused

Publiku arendamise algatused, mis keskenduvad innovatiivsetele ja kaasavatele strateegiatele Euroopa filmide tutvustamiseks laiemale, eelkõige noorele publikule.
– Projektis osaleb vähemalt kolm audivisuaalsektori partnerit (projektijuht ja vähemalt kaks partnerit), kes on pärit kolmest alaprogrammis „MEDIA” osalevast riigist;
– projekt on suunatud sihtrühmadele vähemalt kolmes alaprogrammis „MEDIA” osalevas riigis;
– projektid keskenduvad Euroopa filmidele.

Sobivad ei ole järgmised projektid:
– ühe filmi turundus- ja reklaamitegevus;
– filmilevi ja festivalide tavaline tegevus, mida võidakse toetada programmi „Loov Euroopa” alaprogrammi „MEDIA” teiste projektikonkursside raames.