Loov Euroopa

Foto: Annika Haas / Valgusfestival
Annika Haas / Valgusfestival

MEDIA

Mis on MEDIA?

MEDIA on Euroopa Liidu programm Euroopa audiovisuaaltööstuse konkurentsivõime tugevdamiseks ning toodangu rahvusvahelise levi hõlbustamiseks. MEDIA Programm algas 1980-ndate lõpus vastavasisuline pilootprojektiga. Edasi on programm toiminud regulaarselt 5-7 aastaste mandaatide kaupa, nimetuste all

MEDIA I (1991-1995)

MEDIA II (1996 – 2000)

MEDIA Plus ja MEDIA Training (2001-2006)

MEDIA 2007 (2007 – 2013)

Creative Europe (2014 – 2020)

Alates 2014 on MEDIA integreeritud Creative Europe raamprogrammi sisse ning kannab nimetust MEDIA alaprogramm.

Milliseid tegevusi toetatakse?

MEDIA põhikontseptsioon on ka Creative Europe’is üldjoones sama, mis varasematel perioodidel: Euroopa Komisjon toetab filmitööstuses kahte suurt pealiini, milleks on tootmiseelne periood ja tootmisjärgne periood.

Tootmiseelne periood

Arendustoetus filmiprojektidele
Arendustoetus mängudele – uus toetusskeem
Täiendkoolitus
Filmiturud

Tootmisjärgne periood

Kinolevi toetused levitajatele
Toetused müügiagentidele
Kinovõrgustikud
Filmifestivalid
Audience development – uus toetusskeem

Millised on uuendused Creative Europe programmis?

2014 aastal töötab Euroopa Komisjon kolmel erineval tegevussuunal.

Esimene neist on Audience Development (Publiku kaasamine/harimine). Tegemist on kogu programmi läbiva uuendusega, näiteks on töö publikuga tugevalt integreeritud filmifestivalide toetusskeemi sisse. Lisaks avatakse eraldi toetusskeem “audience development”, mis ootab taotlejaid väga erinevates kultuuri sektoritest. Veelgi enam, see toetusskeem ootab loomingulisi lahendusi ja eksperimentaalseid mõtteid, kuidas Euroopa filme edastada uuenduslikel platvormidel ning võimalikult erinevates Euroopa riikides.

Teine uuenduslik liin on toetus rahvusvahelistele kaastootmis fondidele eesmärgiga tugevdada kaastootmist Euroopa ja muu maailma vahel.

Kolmas suund  puudutab videomängusid ja nende arendamist. Ka MEDIA 2007 raames oli võimalik toetust küsida videomängudele, aga siis pidid nad seostuma mingi audiovisuaalse teosega (filmiga). Uutes tingimustes on saa videomängu toetust küsida ka eraldiseisvale mänguprojektile. Interaktiivsed teoste toetus jääb endiselt alles integreerituna projektiarenduse toetusskeemi sisse (näiteks veebiseriaalid).

MEDIA alamprogrammi tutvustava slaidiprogrammi leiad siit: MEDIA