Loov Euroopa

27.12 2018

Luuakse programm „Loov Euroopa“ (2021–2027)

Euroopa Nõukogu leppis 20. detsembril kokku oma seisukohas (osaline üldine lähenemisviis) seoses määrusega, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2021–2027). Programmi eesmärk on kaitsta, arendada ja edendada Euroopa kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning kultuuripärandit ja suurendada kultuuri- ja loomesektorite, eriti audiovisuaalsektori konkurentsivõimet.

Praegune programm „Loov Euroopa“ kehtib perioodil 2014–2020. Komisjon esitas uut perioodi käsitleva ettepaneku 2018. aasta mais. Nõukogu seisukoht kujutab endast tema volitusi läbirääkimiste pidamiseks Euroopa Parlamendiga, mis algavad järgmisel aastal. Programmile „Loov Euroopa“ aastateks 2021–2027 eraldatavaid rahalisi vahendeid käsitlev otsus sõltub järgmise mitmeaastase finantsraamistiku suhtes saavutatavast kokkuleppest.

Loe lähemalt