Loov Euroopa

08.02 2019

Loov Euroopa programm toetas 2018. aastal Eesti kultuuriorganisatsioonide ideid 286 000 euroga

Möödunud aastal sai Loov Euroopa kultuurikoostöö alamprogrammist oma ideede elluviimiseks toetust kaheksa Eesti kultuuriprojekti kokku  286 282 eurot.
Oma ideid saavad ellu viia Muusikute täiendõppe keskus, Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkester, Teine Tants, Sõltumatu Tantsu Ühendus, Ansambel U, Edgeryders,  Eesti Tantsuagentuur ja lisaks Eesti Kontsert.
Kokku esitati Loov Euroopa programmi toetuse saamiseks 431 väiksemamahulist projekti, millest toetati sel aastal 84 projekti kogusummas 16 001 866,47 eurot. Kaheksas projektis on kaasatud Eesti osapooled partneritena ja saavad oma ideed ellu viia koostöös.
Suuremahulisi (kuni 2 miljonit eurot) projekte esitati 99, neist toetati 17 projekti kogusummas 25 452 234,59 eurot. Eestist sellesse taotlusvooru taotlusi ei esitatud.
Loov Euroopa programmi eesmärk on suurendada kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet, edendada kultuuri- ja audiovisuaalteoste ning loovisikute piiriülest liikuvust, jõuda laiema publikuni nii Euroopas kui mujal ning soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist. Eestis saab programmi kohta nõu küsida MEDIA alamprogrammi kohta Eesti Filmi Instituudist ja Kultuuri alamprogrammi kohta Loov Eestist.
Toetatud projektide kohta saab lisainfot SIIT
Eesti organisatsioonid on aastatel 2014-2018 Loov Euroopa programmist kokku saanud kultuurikoostöö toetusi ligi 1,6 miljoni euro eest.