Loov Euroopa

09.08 2017

Loov Euroopa kultuurikoostöö taotlusvoor on plaanis välja kuulutada septembri lõpus

Loov Euroopa kultuurikoostöö taotlusvoor on plaanis välja kuulutada septembri lõpus, samal ajal avaldatakse ka kandideerimise juhendid.

Juhendid avaldatakse kahe alamprogrammi kohta.
Esimene on tavapärane väikesemahuliste (kuni 200000 eurot) ja suuremahuliste (kuni 2 milj eurot) koostööprojektide kohta.
Teine on mõeldud spetsiaalselt projektidele, millega väärtustatakse kultuuripärandit ja see toetab 2018. kultuuripärandi aasta eesmärke.
See uus taotlusvoor keskendub Euroopa kultuuripärandi ja meie ühise ajaloo teadvustamisele, väärtustamisele ja väärtuste jagamisele ning tugevdab ühtsesse Euroopasse kuulumise tunnet. Seega peaksid edukad projektid selles taotlusvoorus täitma neidsamu eesmärke.

Kultuuriväärtuseks peetakse märki või sümbolit, millele on antud tähendus ja mida kaitstakse, konserveeritakse või taaselustatakse selle asemel, et lasta sel laguneda. Eesmärk on need väärtused viia meie järeltulijateni. Taotlusvooru kontekstis peaks kultuuriväärtuste all mõistma kõikvõimalikke minevikust pärandatud asju kõigis vormides – olgu need siis füüsilised, vaimsed või digitaalsel kujul (loodud digitaalsel kujul või digitaliseeritud). Sinna hulka kuuluvad monumendid, piirkonnad, maastikud, oskused, praktikad, teadmised, mis väljendavad inimlikku loovust, samuti erinevad kollektsioonid, mida haldavad kas avalik-õiguslikud või eraisikud, muuseumid, raamatukogud ja arhiivid. Kultuuriväärtuste hulka loetakse ka filmipärand.

Selle taotlusvooru eesmärk ei ole monumentide, piirkondade või maastike füüsiline renoveerimine.
Julgustatakse esitama projekte, mis toovad laialdaselt esile Euroopa Kultuuripärandi aasta. Projektide hindamisel eelistatakse projekte, mis ainult ei keskendu teadlikkuse tõstmisele või kommunikatsioonile vaid mis on planeeritud kestma jätkusuutlikult.