Loov Euroopa

05.08 2019

Loov Euroopa avaldas 2018. aasta seirearuande

Selles aruandes tuuakse esile programmi „Loov Euroopa“ 2018. aasta tulemused ja edusammud programmi põhieesmärkide saavutamisel – kultuurilise mitmekesisuse kaitsmine ning kultuuri- ja loomesektori konkurentsivõime tugevdamine.

Aruandes vaadeldakse poliitilisi arenguid kultuuri- ja loomesektoris 2018. aastal ning näidatakse, kuidas seda praktikas rakendati. See tutvustab mitmesuguseid ettevõetud tegevusi – koos paljude näidetega programmi kaasrahastatavate projektide kohta – ja saavutatud tulemusi.

Aruanne näitab programmi Loov Euroopa väärtust tervikuna, mis on suurem kui selle üksikute osade summa. Programmi tulemusi hinnatakse nii nende kultuurilise ja kunstilise väärtuse kui ka majandusliku väärtuse osas, kajastades kultuuri- ja loomesektori kahetist olemust.

Loe lähemalt