Loov Euroopa

05.09 2019

Loov Euroopa 2020 tööplaan on nüüd teada

Loov Euroopa 2020 tööprogramm on nüüd kättesaadav. Selle üldeesmärgid on jäänud samaks: kultuurilise mitmekesisuse ja Euroopa kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõime tugevdamine. Programm keskendub
Euroopa uue kultuurivaldkonna tegevuskava poliitiliste eesmärkide, digitaalse ühisturu ja # Digital4Culture strateegia toetamisele. Kuna 2020. aasta saab olema praeguse Loov Euroopa viimane aasta, on tööprogrammi eesmärk sillutada teed järgmisele Loov Euroopa (2021-2027) programmile.

Aastal 2020 tegeleb Kultuuri alamprogramm koostööprojektide madala edukuse määraga seotud probleemidega. Koostööprojektide toetamine jätkub. Lisaks on plaanis jätkuvalt toetada kirjandustõlkeid, platvorme ja võrgustikke, EL auhindu, Euroopa kultuuripealinnu, Euroopa Kultuuripärandi auhindu, koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega ning muusikat ja kultuuripärandit. Lisandub etenduskunstide teatritegevuste valdkondlik toetamine.

Kultuuri alamprogrammi prioriteetideks on riikidevahelise liikuvuse toetamine, vaatajaskonna arendamine (ligipääsetav ja kaasav kultuur) ja suutlikkuse suurendamine (eriti digitaliseerimine, uued ärimudelid, haridus ja koolitus).

Sektoriteüleses valdkonnas toetatakse jätkuvalt EL-i raames korraldatavaid konverentse,kultuuri- ja loomesektorit toetavaid poliitika arendamise tegevusi ning poliitikauuringuid.

Lisategevused on oma olemuselt uuenduslikumad ja/või on laiema ulatuse või eeldatava poliitilise
mõjuga ning toetavad uue Euroopa kultuuri- ja digitaalarengu ühise turu tegevuskava rakendamist.

Jätkub ka seni paljudes riikides eduka tagatisrahastu projekt.

MEDIA alamprogrammis 2020 tööplaan suuri muudatusi võrreldes varasemaga ette ei näe. Jätkuvalt on prioriteediks andekate noorte leidmine ja nende toetamine, kõrgel kunstiliselt tasemel autorikino ja ka innovaatilise audiovisuaalsisu toetamine. Jätkuvalt toetatakse filmiprofessionaalide koolitamist, filmifesivale ja levifirmasid. Mitmed muudatused teel uue programmi poole on pikema protsessi tulemus, hetkel nähtavad pigem detailidena toetusskeemide sees.

Vaata tööplaani