Loov Euroopa

28.07 2020

Loomeinimeste liikuvusprojekt I-Portunus oli edukas

Loomeinimeste liikuvusprojekt I-Portunus oli edukas ja seda plaanitakse jtkata ka järgmises rahastusvoorus.
Euroopa Komisjon on avaldanud oma raporti „Kunstnikud välismaal: i-Portunus – ELi esimene kultuuri liikuvuskava“. See projekt osutus edukaks nii taotlejate arvu kui ka osalejate tagasiside põhjal.


Miljoni euro suuruse eelarvega Loov Euroopa pilootprojekt i-Portunus toetas 337 lavakunsti- ja kujutava kunstiga seotud isikut, et minna välismaale, muuta oma karjäär rahvusvahelisemaks, täiendada oma oskusi ja laiendada oma võrgustikku. Osalejate ütluste põhjal kõnetas i-Portunus enim noori ja esilekerkivaid kunstnikke. Peaaegu pooled osalejatest olid alla 35-aastased ja 85% -l oli aastasissetulek alla 15 000 euro.

Toetusega vahemikus 1 500–3 400 eurot sai iga abisaaja veeta 15–85 päeva välismaal. Nende kogemuse tulemusel:

  • 97% väitis, et nad on omandanud uued oskused
  • 94% arendas oma töö jaoks välja uue vaatajaskonna või turustusvõimalused
  • 94% töötas välja uusi ühisproduktsioone või ühisloominguid
  • 49% sai tööpakkumise või uue lepingu


Kuna 76% kunstnikest väitis, et nad ei muudaks skeemis midagi, võib seda projekti pidada õnnestunuks. Järgmise kahe, 2020. ja 2021. aastaks kavandatud projekti eesmärk on aga skeemi täiustamine ja rakendusala laiendamine kõigile kultuurisektoritele (va audiovisuaalsektor).


I-Portunus mobiilsusskeem liidetakse suurenenud eelarvega uude Loov Euroopa (2021–2027 )programmi.
Võttes arvesse koroonaviiruse puhangust tulenevate piirangute võimalikkust, siis määratletakse liikuvuse täpsed üksikasjad vahetult enne järgmise konkursi algust.

Tutvu aruandega ja selle lühikokkuvõttega