Loov Euroopa

02.02 2017

Kuulutati välja toetusvoor platvormidele

Loov Euroopa platvormide toetusvoor on avatud!

Euroopa platvormide eesmärgiks on  liikmete tegevussuutlikkuse ja mobiilsuse tõstmine ning andekate algajate toetamine.

Euroopa platvormi all mõeldakse koostööformaati, mis on üleeuroopalise suunitlusega, ning edendab kultuuri- ja loovsektoris tegutsejate riikidevahelist liikuvust ja kultuuriteoste levitamist.

Põhiline erinevus võrgustikest seisneb selles, et võrgustik toetab oma liikmete tegevussuutlikkuse kasvu, kuid platvormid pigem uute talentide otsinguid, showcase´e, publiku arendamist ning kunstiteoste piiriülest liikuvust.

Taotlusvooru tähtaeg on  6. aprill 2017 ja raamlepingut pakutakse 13-15 platvormile. Taotlemisel palun pöörake kindlasti tähelepanu sellele, et kõik partnerid registreeriksid end Participant Portal´is.

Täpsem informatsioon eesti keeles:

2017_cfp-platforms_062017_et

Vaata ka