Loov Euroopa

28.07 2017

Kuulutati välja taotlusvoor leidmaks innovaatilisi ärimudeleid eraomanduses olevate kultuuriväärtuste kasutamiseks

Ärimudeleid kogutakse ja analüüsitakse, et parandada eraomanike võimet hallata kultuuriväärtuslikke hooneid ja pakkuda neile innovaatilisi ärimudeleid.

Tellitava töö käigus kaardistatakse Euroopa Liidus eraomanduses olevate kultuuriväärtuste ärimudeleid, võrreldakse neid, leitakse ja jagatakse parimaid lahendusi ning võimalikke uuendusi. Tegevusega toetatakse EL Kultuuripärandi aasta eesmärke teadvustamaks Euroopa kultuuripärandi väärtuslikkust-

Taotlusvooru tähtaeg on 13.09.2017 ja rohkem infot selle kohta leiab SIIT