Loov Euroopa

02.10 2018

Kultuurikoostöö taotlusvoor saab täiendusi

27.-28. septembril 2018 toimus Brüsselis Loov Euroopa programmi liikmesriikide kohtumine, mille raames kinnitati, et oktoobri keskel on avanemas uus taotlusvoor kultuuri- ja loomesektori koostööprojektide toetuseks. Oktoobris avatava taotlusvooru eeldatav tähtaeg on detsembri algus.

Täiendavalt lisanduvad uues taotlusvoorus eesmärgid toetada sisserändajate ja pagulaste sotsiaalset integratsiooni ning  Euroopa Kultuuripärandi aastaks tituleeritud 2018 aasta pärandi toetamine.

2018 aasta väikse- ja suuremahuliste koostööprojektide taotlusvooru eelarve oli 41 miljonit eurot ning sellega toetati 101 projekti, sealhulgas 7 projekti, kus partneritena olid kaasatud ka Eesti organisatsioonid. Loov Euroopa 2019 aasta koostööprojektide eelarve on suurem ning kokku on plaanis väikse- ja suuremahulisi koostööprojekte toetada 44,8 miljoni euroga.

Loov Euroopa programmi eesmärgiks on jätkuvalt suurendada kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet, edendada kultuuri- ja audiovisuaalteoste ning loovisikute piiriülest liikuvust, jõuda laiema publikuni nii Euroopas kui mujal ning soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist.