Loov Euroopa

17.10 2018

Kultuurikoostöö 2019 taotlusvoor on avatud

Avati taotlusvoor EACEA/34/2018 nii väiksemahulistele, kuni 200 000 eurot (kategooria 1) kui ka suurprojektidele kuni 2 miljonit eurot (kategooria 2). Kandideerimise tähtaeg on 11. Detsember 2018 kell 12 Brüsseli aja järgi.
Kandideerida saavad projektid kõigist EL riikidest, naabruskonna riikidest, Loov Euroopa kandidaatriikidest ja Šveitsist. Erinevalt varasematest voorudest peab kahe-aastane organisatsiooni tegutsemise kogemus olema vaid juhtpartneril.
Suurprojektide juhtpartneril tohib olla vaid 1 projekt korraga.

Taotlusvooru prioriteedid on loomeinimeste rahvusvaheline liikumine ja teadmiste täiendamine läbi koostöö, publiku kaasamine ja arendamine, innovatiivsed tegutsemismudelid, digivaldkonna kaasamine, kultuuridevahelise dialoogi arendamine, Euroopa väärtuste tutvustamine, ühise ajaloo ja Euroopasse kuuluvuse kinnistamine.

Taotlusvooru kogueelarve on EUR 44.659.800 eurot, sellest 17,8 miljonit on planeeritud väiksemahulistele projektidele. Vastavalt Euroopa Komisjoni poliitikale, peab 25% väiksemahulistest edukatest projektidest olema suunatud migrantide ja pagulaste integreerimisele.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid saab esitada ainult e-vormi kaudu.
Soovitame soojalt konsulteerida programmi Loov Euroopa Kultuur kontaktpunktiga, saame oma taustainfole tuginedes aidata kaasa edukate projektide koostamisele.
Kontakt merilin@looveuroopa.ee
tel +372 588 56622

Rohkem infot http://bit.ly/2Pb0JQN