Loov Euroopa

Foto: Kaur Ilves
Kaur Ilves

Võrgustikud

Euroopa võrgustike all mõeldakse erinevatest riikidest pärit kultuuri- ja loomeorganisatsioonide Euroopa võrgustikke, nt Culture Action Europe, kuhu kuulub vähemalt 15 organisatsiooni, kes omavad juriidilist aadressi vähemalt 10 erinevas programmi osalisriigis ning vähemalt 5 liikmesorganisatsiooni peavad olema EL liikmesriigist.

Eesmärk:

Võrgustikud on suunatud ettevõtete ja organisatsioonide tegevuse toetamisele.

 • Võrgustik peab koosnema vähemalt 15 liikmest 10 programmis osalevast riigist
 • Taotlejateks võivad olla juriidilised isikud, kes on tegutsenud vähemalt 2 aastat. Võrgustik peab tegutsema kultuuri- ja loomemajanduse valdkonnas (audiovisuaalvaldkonna ettevõtted võivad kuuluda võrgustikku, kuid mitte moodustada selles enamust).
 • Üldine tegevuskava peab katma kogu toetusperioodi
 • Esimese aasta tegevustest tuleb anda detailne kirjeldus
 • Mitmeaastased raamlepingud sõlmitakse kaks korda programmiperioodi jooksul (2014 – kuni 3ks aastaks, 2017 – kuni 4ks aastaks)
 • Maksimaalne EL toetus on 250 000 EURi aastas, mis võib moodustada kuni 80% programmi kogueelarvest.

Võimalikud toetatavad tegevused:

 •  kohtumised,
 • konverentsid,
 • info vahetamise mehhanismide loomine,
 • kogemuste ja parimate praktikate vahetamine,
 • multilateraalne koostöö,
 • networking,
 • poliitikaanalüüs,
 • andmete kogumine loovsektorite kohta,
 • andmebaaside haldamine jms (B2B suunitlus, professionaalsuse tõstmine).

Vaata ka programmi juhendit,  e-vormide täitmise juhendit (inglise keeles).

e-vormid asuvad SIIN

2017. aasta taotlusvooru juhendi leiad SIIT

 

Kui jääd e- vormi täitmisel hätta, saad küsida abi SIIT või telefonil   +32 2 299 0705