Loov Euroopa

Foto: Autor Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal
Autor Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal

Videomängud

Eesmärk:

Meetme eesmärgiks on suurendada audiovisuaalsektori ettevõtjate suutlikkust luua selliseid Euroopa audiovisuaalteoseid, millel oleks potentsiaali levitamiseks liidus ja mujal, ning soodustada Euroopa ja rahvusvahelist ühistootmist, muu hulgas koos teleringhäälingutega.

Toetatavad projektid:

Euroopa audiovisuaalteoste, eelkõige filmide ja teleteoste (mängu-, dokumentaal-, laste- ja animafilmid), ning interaktiivsete teoste (nt videomängud ja multimeedia) loomine, millel on suur piiriülese levitamise potentsiaal.

Taotlejad:

Euroopa äriühingud, kelle tegevus aitab kaasa eespool nimetatud eesmärkide saavutamisele, ning eelkõige tootmisettevõtted, kellel on ette näidata tõendid saavutatud tulemuste kohta.

Hindamiskriteeriumid:

Taotlusi hinnatakse 100 punkti skaalal ning punkte antakse järgmiselt:

Asjakohasus ja Euroopa lisaväärtus (20 punkti)

 • arendusstrateegia kvaliteet ja võimalik kasutusedu Euroopa ja rahvusvahelisel turul.

Meetmete ja sisu kvaliteet (10 punkti)

 • Sisu kvaliteet, kontseptsiooni originaalsus võrreldes olemasolevate töödega ning väljatöötamise ja tootmise rahastamisstrateegia kvaliteet.

Projektitulemuste levitamine (20 punkti)

 • Levitamis- ja turustamisstrateegia kvaliteet ning toote sobivus sihtrühmale.

Projektimeeskonna kvaliteet (10 punkti)

 • Loomingulise meeskonna võimekus, kogemused ja asjakohasus.

Mõju ja jätkusuutlikkus (10 punkti)

 • Projekti teostatavus.

Innovatiivsus (30 punkti)

 • Innovatiivsus, teoses kasutatud tehniliste lahenduste asjakohasus ja mängitavus.

Lisapunktid:

 • taotleja asub vähese tootmisvõimsusega riigis (5 lisapunkti)
 •  toote sihtrühm on noored (10 lisapunkti)
 • toode valmib ühistöös ettevõtjaga, kes on pärit mõnest muust osalevast riigist, millel ei ole taotlejaga ühist ametlikku keelt (10 lisapunkti).

Toetus:

Toetuste kogueelarve on 2,5 miljonit eurot. Antav rahaline abi on toetus.

Toetuse summa on:

 • 10 000–50 000 kontseptsiooniarenduse puhul; (toetatakse tegevust, mille tulemusena saab kontseptsioonist mängitav tulemus);
 • 10 000–150 000 projektiarenduse puhul (toetatakse arendustegevust kuni kontseptsiooni saab tutvustada mängitava prototüübi abil).

Antav rahaline toetus ei ole mingil juhul suurem kui 50 % tootja esitatud abikõlblikest kuludest.

Taotluse tähtaeg:

Taotlused tuleb esitada Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutusele kasutades elektroonilist taotlusvormi (eForm).
Ükski muu taotluse esitamise moodus ei ole vastuvõetav.
Taotlejad tagavad, et nad esitavad kõik dokumendid, mis on nõutud ning nimetatud elektroonilises taotlusvormis.

Lisainfo:

Suuniste täielik tekst ja taotlusevormid on kättesaadavad SIIT.