Loov Euroopa

2018

Eesti Tantsuagentuur on partner projektis SPARSE, mis toetab ja populariseerib esinemiskunsti Euroopa maapiirkondades ning viib professionaalseid tegutsevaid kunstnikke partnerriikide maapiirkondadesse. Projektis kasutatakse Suurbritannias ja Rootsis juba toimivaid mudeleid ning arendatakse kõigi osapoolte oskusi ning loovust. Plaanis on luua uusi, partnerite poolt koordineeritud maapiirkondades ringisõitvaid kunstivõrgustikke. Kasutades kohalikke parnereid piloteeritakse võrgustikke ja tegutsemismudleid kolme aasta jooksul. Selline rohujuuretasandil tegutsemine arendab ja kaasab maapiirkondades uut publikut ja pakub loomeinimestele uusi ringreisivõimalusi.
Projekti juhtpartner on Suurbritannia, partnerid tulevad lisaks Eestile Hispaaniast,Itaaliast ja Leedust.Projekti kogumaksumus on 463.630,38 eurot, millest Loov Euroopa toetab 199.887,81 ehk 43%

EDGERYDERS OÜ osaleb projektis TRUST IN PLAY: Euroopa Linnamängude disainerite kool. Interdistsiplinaarne projekt keskendub aktuaalsele sotsiaalsele probleemile – usaldusele moodsates Euroopa linnades.
Viimase kümne aasta jooksul on esile kerkinud uus loov zhanr – linnamängud. Kuigi linnamängud on inspireerivad, pole seni neendel olnud pikaajalist ja jätkusuutlikku arengut, sest nende loojatel pole olnud eesmärgiks tagada endale pidevat sissetulekut. TRUST IN PLAY pakub loomeinimestele uusi kunstilisi ja ärioskuseid, tehes seda interdistsiplinaarselt ja koostöös. Osalejad saavad koolitusi, toodava ja esitlevad uusi mänge ning õpivad, kuidas kasutada oma nängudes kaasaegset tehnoloogiat ning saavutada finantsiline jätkusuutlikkus.

Projekti juhtpartner on Saksamaa, partnerid lisaks Eestile Madalmaadest ja Kreekast. Projekti kogumaksumus on 331.308,65 eurot, millest Loov Euroopa toetab 198.785,19 eurot ehk 60%

MTÜ Ansambel U on partner projektis For by Four:Avastades noori Euroopa heliloojaid.
Projekti parnetiteks on 4 kogenud kaasaegse muusika ansamblit.Projekti alguses kuulutatakse välja taotlusvoor osalemiseks jõigile Euroopa helilooja-tudengitele ja äsja ülikoolide lõpetanutele. Euroopa jagatakse neljaks regioonika ja iga partner vastutab oma regiooni teavituste eest.Ühine veebileht toetab info jagamist ja hoiab osalejaid selle käiguga kursis.
Rahvusvaheline zhürii valib kandidaatide seast 12 heliteost (3 igast regioonist) ja projekti partnerid esitavad need 12 teost 4 kontserdil. Iga partner mängib 3 oma regioonist avlitud teost. Kõik neli kontserti toimuvad samal päeval erinevatel kellaaaegadel ja need voogedastatakse . Nelja riigi publik kuuleb siis 3 teost kontserdil ja 9 teost voogedastatuna. Publik hääletab 12 teose seast meeldivaimad ja valitakse välja 4 parimat. Nende parimate tööde autoritelt tellitakse 4 uut teost, mis peaksid valmima aasta jooksul ja midakannavad ette 4 ansamblit. Parimatest teostest antakse välja ka CD.
Projekti juhtpartner on Itaalia, parterid lisaks Eestile on Hispaania ja Norra. Projekti kogumaksumus on 295.370,00 eurot, millest Loov Euroopa toetus on 177.222,00 ehk 60%

Sõltumatu Tantsu Ühendus MTÜ on partner projektis Moving Digits: Augmented Dance for Engaged Audience.
Projekt aitab publikul paremini mõista kaasaegset tantsu ja kogeda tansu täiesti uuel moel . Tantsijad saavad uusi väljendusvõimalusi ning analüüsida oma liigutusi. Eesmärkide saavutamiseks kasutatakse erinevaid digivahendeid, et visualiseerida tantsijatelt tulevat liigutusete ja füsioloogilist informatsiooni. Selleks kasutatakse tantsijate kehal sensoreid, mis näitavad lihaste, südame ja aju aktiivsust liikumisel. Liigutuste digijälgimine võimaldab ka näha tantsija liigutusi mitmest vaatenurgast. saadud info visualiseeritakse ja kuvatakse publikule kasutades virtuaalreaalsuse vahendeid. Info ümbriteb tantsijat, järgneb talle ja võimendab tema lavategevust. Visuaalid pole ainult informatiivsed, vaid ka kunstilised, samuti annab infot edai heli. Pärast etendust on info virtuaalreaalsuse abil kättesaadav nii publikule kui ka tantsijatele.
Projekti juhtpatrtner on Portugal, lisaks Eestile osaleb ka Saksamaa. Projekti kogumaksumus on 333.333,3 eurot, milles Loov Euroopa toetus on 199.999,99 ehk 60%.

MTÜ TEINE TANTS osaleb projektis MORE THAN THIS.
Projekt on kuue festivali ja kultuuriorganisatsiooni Prantsusmaa, Itaalia, Portugali, Hispaania ja Eesti) koostööprojekt, millel on viis assotsieerunud partnerit Palestiinast, Belgiast, Hispaanias ja Prantsusmaalt. Projekt pakub vahendeid, kuidas mõtestada ümber külalislahkus ja inimeste ümberpaiknemine ning seab küsimuse alla meie võime nii võtta vastu võõraid kui ka minna nende juurde. Projektis vaadeldakse liikuvust põhjalikus raamistuses: vaadeldakse kunstnikke, kultuurikorraldajaid, organisatsioone ja publikut erinevatest piirkondadest, lisaks on kaasatud humanitaarteaduste uurijad. Võrgustik toetab seitset kunstnikku, ilma et rõhutataks nende päritolu. Need kunstnikud panevad publiku ootused proovile esinedes mitte oma identiteedi ootustele vastavalt ja saavad niimoodi võimaluse luua uusi töid ja näidata oma kohta globaliseerunud maailmas.
Projekti juhtpartner on Prantsusmaa ja projekti kogumaksumus on 391.107,00eurot, millest Loov Euroopa toetus on 200.000,00 eurot, ehk 51,14% .

Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkester MTÜ on partner projektis Muusika Euroopa ülikoolides. Projekti eesmärgiks on anda 5 parneri üliõpilasorkestritele esinemisvõimalusi, et täita nende rahvusvahelise töö unistusi. Projekti koondatakse sarnaselt mõtlevaid Euroopa tudengeid, kelle ühine kirg on muusika. Projektiga lihtsustatakse tudengiorkestrite esinemisi teistes ülikoolides ja tugevadatakse seega sidemeid eri maade, ülikoolide ja tudengite vahel.
Euroop Üliõpilasorkestrite festival on kõige kogenuma partnerina võtnud juhtpositsiooni ja juhendab tudengiorkestrite festivalide korraldamist partnerriikides. ENUO Network aitab samas kohalikke projekte nähtavamaks muuta.
Projekti juhtpartner on Belgiast, Eestile lisaks võtavad projektist osa Rootsi, Madalmaade ja Prantsusmaa üliõpilasorkestrid.
Projekti kogumaksumus on 719.353,51 eurot, millest Loov Euroopa toetus on 200.000,00 eurot, ehk 27,8%

MTÜ Muusikute täiendõppe keskus on partner projektis The Bridge.
Projekt pühendub klassikalise muusika pikaajalistele probleemidele: publik on ikka sama, tarbimisühiskonnas on raske silma jääda ja zhanrit kammitsevad vanamoodsad formaadid, mis ei kõneta noort publikut. 4 professionaalset muusikakollektiivi on ühendanud oma jõud, et nende probleemidega tegeleda. Shoti Ansambel, ansambel Resonantz, Trondheimi Solistrid ja PLMF Muusikutefond loovad koostöös võrgustiku ja festivali, kasutades keelpilliorkestreid ja repertuaari, et arfendada klassikalise muusika uuenduslikkust ja harida publikut. Keelpilliorkestrid on paindliku planeerimistsükli ja organisatsioonidega ning saavad uusi ideid kiiremini ellu rakendada kui suured sümfoonia- või kammerorkestrid.
Projekti juhtpartner on Suurbritanniast, partnerid lisaks Eestile Saksamaalt ja Norrast. Projekti kogumaksumus on 340.519,73 eurot, millest Loov Euroopa toetus 199.884,76 ehk 58,7%.

Vaata kõiki väiksemahulisi  toetust saanud projekte 

Suuremahuliste (kuni 2 miljonit) projektide taotlusvoorus sai Eesti organisatsioonidest toetust Eesti Kontsert, kes osaleb Belgia organisatsiooni ZONZO COMPAGNIE poolt juhtitud projektis The BIG BANG PROJECT – An Adventurous MusicPr oject for Children.

BIG BANGi – Seiklusrikast laste muusikaprojekti viivad ellu 12 juhtivat Euroopa kultuuriorganisatsiooni, kelle eesmärk on elavdada noorte klassikalise muusika loomingut ja tõsta selle kvaliteeti.
Seda tehakse:
BIG BANG võrgustiku abil, mille kaudu vahetatakse teadmisi ja infot lastele suunatud muusikaprojektidest
BIG BANG FESTIVAL organiseerib 44 lastele suunatud festivali 11 Euroopa linnas 8 riigis, kuhu on plaanis kutsuda esinejaid kogu Euroopast.
BIG BANG SEMINARID toovad kokku professionaalid, kunstnikud, üliõpilased ja kultuuritöötajad jagamaks oma kogemusi ja õppimaks toime tulema uute väljakutsetega.
BIG BANG PRODUKTSIOONID ergutavad uute ja innovatiivsete muusika esitusvõimaluste loomist võimaldades niimoodi kunstnike ja nende loomingu liikuvust.

Selleks, et tugevdada partnerite koostööd on plaanis:
Luua piirideülene koolitusskeem
Dokumenteerida töö trükises ja dokfilmis, et jagada oma kogemusi, teadmisi ja projekti tulemusi
Kasutada publiku arendamise ja kaasamise strateegiaid, et jõuda võimalikult laia publikuni
Luua Euroopa andmekogu, et lihtsustada ringsõitudeks vajaliku info leidmist
Tuua kokku ja võimestada noori muusikasaadikuid ning lapsi, kes osalevad meie festivalidel
Arendada välja TV formaat, et tutvustada noorte projekte televisioonis

Projekti partnerid on:

*Centro cultural de Bélem (PT) – Children’s Cultural Centre The Ark (IE) – Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla
(ES) – Onassis Cultural Center (GR) – Opéra de Lille (FR) – Bozar (BE) Opéra de Rouen (FR) – Espoo City Theatre (FIN)
– Wilminktheater (NL) – Eesti Kontsert (EE) – MotorMusic (BE) – Zonzo Compagnie (BE)(project coordinator)

Vaata kõiki suuremahulisi toetust saanud projekte