Loov Euroopa

2017

Eesti Kooriühing juhib projekti “Sing Outside The Box”

Kuidas koorilaul pääseks välja klassikalistest kontserdisaalidest ja jõuaks uue publikuni? Kuidas kooslaulmine mõjutab noori? Millised osad kooriproovidest, repertuaarist või esinemistest võiks viia uuele tasemele, mis vastaks paremini noore põlvkonna ootustele?
Projekt testiv innovatiivseid publiku kaasamise ja arendamise meetodeid kahe Eurochoir sessiooni jooksul ja erinevates tööubades ning kontsertitel EUROPA CANTAT Festivali ajal Tallinnas ning levitab saadud kogemusi teistelegi.
Eurochoir on ligi 60st andekast uuest talendist koosnev euroopa koor, mis koguneb kord aastas iga kord eri riigis.
Praeguseks on kinnitatud 2-aasta plaa tunnustatud dirigentide, Maria van Nieukerkeni
(NL), Lorenzo Donati (IT) ja Mikko Sidoroffi (FI) juhtimisel. Pärast 2017. aasta sessiooni Utrechtis ja 2018. aasta sessiooni Helsingis esitab koor oma töö tulemuse erikülalisena EUROPA CANTAT festivalil 2018 Tallinnas.

Töö käigus on plaanis 3 töötuba lauljatele, 10 töötuba dirigentidele, mille teemad on:
oska leida uut publikut: kasuta ebatavalisi kontserdipaiku, anna kontserte ka mitte koorimuusikale või üldse muusikale pühendatud üritustel
* Lavastus: arenda lavastuses innovatiivsust, kasutades lauljate ja instrumentide kõiki võimalusi, liikumine,eriefektid, publikusse sulandumine jne
* Tehniline arendus: valgustuse ja helivõimenduse kasutamine kunstilise elemendina
* Pedagoogika: kuidas võimaldada elmus mitteprofessionaalsetele lauljatele, et nad avastaksid kooslaulmise rõõmu
*kaasata koore, dirigente ja lauljaid aktiivsete ja passivsete huviliste värbamisse
Kasutades nende kahe euroopa initsiatiivi ja Euroopa kooride võrgustiku potentsiaali, aitab projekt viia kollektiivse laulmise uuele tasemele.

OÜ Päike ja Pilv on partner projektis Our Little Library: Let’ meet children’s authors and illustrators, mille eesmärk on tutvustada 21 Euroopa lastekirjanduse autorit ja illustraatorit, kes on tuntud kodus, kuid mitte tingimata teistes Euroopa riikides. Projektis osalevatel kirjastustel on olunud raskusi oma parimate autorite ja illustraatorite laiemale Euroopa
turule toomisel.Laiendamaks oma kirjanduste tegevust väljaspool oma riigi piire otsustasid projektis osalejad teha koostööd ning arendada ja rakendada uusi strateegiaid leidmaks autoritele ja illustraatoritele uut publikut.

Noorte lugejate ja autorite üle-piirideliseks tutvustuseks korraldatakse kuues riigis ürituste sari, kus autorid ja illustraatorid 15 kuu jooksul reisivad erinevatesse riikidesse. nende reisi saab jälgida on-line.
Autorite ja illustraatorite tutvustamine keskendub digitehnoloogia kasutamisele, mida uued põlvkonnad on harjunud kasutama. Püüame tagada otsene samuti kaudse kontakti noorte lugejatega ja muuta raamatute lugemine
intensiivseks, meeldejäävaksja nauditavaks sündmuseks. Projekti täiendavad eriilmelised reklaamid ja loovad
tegevused, mis rõhutavad lugude taasesitamist ja pakuvad noortele lugejatele isiklikku loomingulist kogemust : “Kas te
joonistada iseloomu? “,” Ma ei kirjuta lugu “,” Mängime lugu “…
Projekti raames korraldatakse 3-päevane rahvusvaheline seminar Ljubljanas, mis on pühendatud kirjastamisvaldkonna probleemidele muutuvates tingimustes ja otsitakse uusi võimalusi. Seminarile kutsutakse kirjastajad, Slovakkiast, Bulgaariast,Hispaaniast (Kataloonia), Rumeeniast ja kuuest partnerriigist:Sloveeniast, Horvaatiast, Lätist, Leedust, Eestist ja Poolast.

Tallinna Paberikoda OÜ on partner projektis CREATIVE MAKERS, mille eesmärk on uuendada traditsiioonilist käsitöövaldkonda – kõrgtrükki ja printimist laste koosloomislaborite ellu kutsumisega.
Need laborid on kindla otsatarbega ruumid, kus lapsed, koolid ja pered saavad osaleda erinevates töötubades, mis kasutavad lastemuuseumidele tüüpilist praktilist lähenemist ning kombineerivad kõrgtrüki ja trükkimise põhitõdesid digitaalsetega.
Kohalikud pilootprojektid ja koostöö olemasolevate laboritega, kunstnike ja praktikutega valmistavad laborite avamist ette.

Partnerite oskuste arendamiseks on põhiliseks tegevuseks riikidevahelised koolitused eesmärgiga kujundada uutmoodi
töötoad lastele, koolidele ja peredele ning õppida publiku kaasamist ja samas mõista laste laborite äripotentsiaali.

Projekt koosneb 4 osast: 1. rahvusvahelised töötoad Fablab´ide koosloomiseks, 2. Fablab´ide koosloomine & avamine, 3. kommunikatsioon ja tulemuste levitamine, 4. juhtimine, koordineerimine ja hindamine.
Kommunikatsiooni aluseks on graafiline identiteet ja kommunikatsiooniplaan. Infot levitatakse 3 tasandil: kohalikul, riiklikul ja piirkondlikul selliste vahenditega, mis ulatuvad üle riigipiiride.

Euroopa Liidule on positiivne kuvand tagatud ning teiste sarnaste initsiatiivedega tehakse koostööd. Partnerlus projektis on üksteist täiendav ning geograafiliselt tasakaalus.
1 lastemuuseum: Explora Roomas, Itaalias;
1 avaliku koostööruumi tegija, mis protsessi käigus loodab luua oma labori: Neapolis Vilanova I La Geltru, Hispaania;
2 traditsioonilist trükimuuseumit: Tallinna Paber Eestis ja National Print Museum Iirimaal.
Muud kohalikud sidusrühmad, eelkõige fablabide tegijad ja 1 rahvusvaheline võrgustik on kaasatud assotsieerunud partneritena, koostööpartneritena ja projekti tulemuste levitajatena.

Tallinn Music Week osaleb üleeuroopalises projektis, mille eesmärgiks on toetada naiste rolli muusikas

Ühendkuningriigi muusikaorganisatsiooni PRS for Music juhtimisel sai Euroopa Liidu kultuuritoetuse raamprogrammi Loov Euroopa poolt 200 000 eurose toetuse projekt „Keychange“, mille eesmärgiks on edendada naisartistide ja naisettevõtjate rolli Euroopa muusikaväljal.

„Keychange“ nimelise algatuse partneriteks on Tallinn Music Weeki kõrval Euroopa ja Kanada juhtivad muusikatööstuse festivalid Iceland Airwaves, BIME (Hispaania), Reeperbahn Festival (Saksamaa), The Great Escape (Ühendkuningriik), Way out West / MusickCentrum (Rootsi) ja Mutek (Kanada) ning osalejariikide muusika ekspordi- ja arenduskontorid, sealhulgas Music Estonia. Projekti partneriteks on ka Spotify ja Islandi esitajate ühing STEF.

Projekti raames toimuv Creative Lab pakub tuge 35 Euroopa naismuusikule ning 30 loovettevõtjale. Lisaks võimaldavad „Keychange“ erinevad tegevused sadadel muusikutel ja loovtööstuse esindajatel osaleda projekti koolitusprogrammis ning sotsiaalmeedia kampaanias.

„Keychange“ fookussündmus toimub 2018. aasta 2.–8. aprillini toimuval Tallinn Music Weeki festivalil. Lisaks võimaldatakse programmiga liitunud naisartistidel osaleda teiste partnerfestivalide raames toimuvatel üritustel ja loovlaborites. Finaalüritus peetakse 2019. aastal Brüsselis Euroopa Parlamendis, kus partnerid esitlevad ühiselt projekti muutuste manifesti.

“Sellest, et muusikatööstus on meestekeskne äri, on palju räägitud, oluline on aga vaadelda muusikavaldkonda sisulisemalt,“ sõnab Tallinn Music Weeki juht Helen Sildna. „Tuleb kanda hoolt, et andekatel naistel oleks meestega võrdsed võimalused tegutseda autori, helilooja, produtsendi, miksija, firmaomaniku, DJ, trummari või kellena iganes. TMW on tõeliselt uhke võimaluse üle osaleda antud ettevõtmises, kuna usun, et sedavõrd mõjukate partneritega suudamegi teemale ka silmaga nähtava fookuse tekitada ja tulemusi luua. Tegemist on senisest ühe mastaapseima rahvusvahelise Loov Euroopa projektiga, mis Eesti muusikavaldkonda jõudnud ning ühtlasi on see taas tõestuseks, milliseid võimalusi loob ühtsesse Euroopa kogukonda kuulumine. Oleme võtnud nõuks TMW 10. sünnipäeval naiste rolli muusikas ja ühiskonnas eriliselt rõhutada.”

Toetudes PRS sihtasutuse kogemusele teedrajava Women Make Music fondi käivitajana, on „Keychange“ koostööprojekti eesmärgiks ergutada muusikavaldkonna talendi ja innovatsiooni arengut, luues uus rahvusvahelisi esinemis-, koostöö- ja koolituse võimalusi naisartistidele ja naissoost muusikavaldkonna uuendajatele, kes on valmis uutele turgudele sisenema. Projekti pikaajaliseks sihiks on Euroopa muusikatööstusestatus quo muutmine, kiirendades naiste artistliku ja majandusliku väärtuse tõusu ning toetades vastavaid rahvusvahelisi koostöid.
Kõik projekti poolt toetatavad artistid ning muusikauuendajad valitakse läbi nominatsiooniprotsessi, mida viivad läbi kohalikud partnerid ja muusikatööstuse esindajad. Ühine žürii koosistumine leiab aset 2017. aasta septembris Saksamaal Hamburgis Reeperbahni festivalil.

Muusa kapriis osaleb projektis Areas of inspiration

Projektiga soovitakse rajada inspireerivate alade võrgustik, s.o residentuuride kohad, mis asuvad Euroopa loomulikes ja autentsetes looduspiirkondades ja luua sellega tingimused kunstike ja loomeinimeste rahvusvahelisteks kohtumisteks maapiirkondades. Sellega aidatakse kaasa ka kohaliku elu jätkusuutlikule arengule.
Projekt tegeleb probleemiga, et uutes EU liikmesriikides ei ole just palju kunstiresidentuuride paiku,kuid on palju atraktiivseid paiku, mille potentsiaali kultuuri ja loomeinimesed pole täielikult kasutanud.
Projekti kõik partnerid on oma riigis oma valdkonnas tunnustatud ja koostöö võimaldab ka neil arendada oma oskusi maapiirkondades tegutsemiseks ning rahvusvaheliseks kultuurivahetuseks.

OÜ ERP osaleb projektis Hansatee: Muusikaline teekond läbi ühise mineviku

Projekt tegeleb kultuurivahetusega koostades 8 Hansa Liidu riigis XVI-XVIIsajandil loodud muusikast programmi. Kujundlik reis läbi mineviku uurib Euroopa kultuurilisi erinevusi ja sarnasusi ning saab jätku ka füüsilise teekonnana – kaheksast kontzserdist koosneva tuurina endistes Hansa Liidu linnades seitsmes riigis. . Programmi panevad kokku ja esitavad kaks projekti partnerit – leedu ja Austria varase muusika ansamblid “Canto Fiorito” ja “Musica Antiqua Salzburg”, kes on pühendunud muusikalise pärandi uuringutele ja autentsele esitusele.
Projektiga soovitakse suurendada ka varase muusika kuulajaskonda, pöörates erilist tähelepanu lastele ja noortele kaasates neid loomeprotsessi, muusika digitaliseerimisse ja selle levitamise innovatiivsete vormide leidmisesse. OÜ EPR loob muusika kuulamiseks nututelefoni äppi, samuti tehalse koos lastega Hansalinnadest videod, mida näidatakse kontsertidel.
Enne kontserte kohtub tuuri kunstiline juht kohalikes koolides noortega, tutvustab multimeedia presentatsiooni ja muusikaliste etteasetet abil Hansalinnade ajalugu ning kultuuri. Muusikud viivad ootamatutes avalikes kohtades läbi flach- mob´e kaasates niimoodi laiemat publikut ning luues atraktiivseid videosid sotsiaalmeedias levitamiseks.Muusikatudengitele pakutakse võimalust osaleda avalikes proovides ning varajase muusika töötubades.

Jazzkaare Sõprade ühing osaleb projektis “KIDS CAN”

Projekt “KIDS CAN” (Lapsed suudavad)on interdistsiplinaarne Euroopa ringreisiprojekt noortele dzässitalentidele leidmaks uut noort publikut ja kaasajastamaks dzässi kommunikeerimist lastele.Programm kasutab lastele muusika tutvustamiseks uut moodust nii ise musitseerimiseks kui ka kuulamiseks. Tavaliselt koostavad dzässi “lasteala” programmi täiskasvanud.
KIDS CAN seostab Euroopa muusikahariduse traditsioonid ning soovib näidata andekaid lapsi Euroopa lavadel mängimas oma eakaaslastele. Eakaaslaste nägemine laval inspireerib ehk teisgi lapsi muusikaga tegelema.
Projekt suunab ka digiajastul kasvanud noori kajastama kontserete enne, nende jooksul ja pärast noore ajakirjaniku programmiga.
Projekti peamine tegevus on dzässikaravan, mis liigub igal aastal kolme erinevasse riiki. Iga partner koondab grupi viiest andekast 9-14 aastasest muusikust ja kahest noorest 12-17 aastasest ajakirjanikust. Koos reisivad nad kolme riiki, kus osalevad loovas töötoas, proovides, esinevad ja kajastavad esinejaid. Riikidevaheline liikumine ergutab uudse muusikalise hariduse levikut ning töötoad aitavad kaasa omavahelisele kogemuste vahetamisele ja uute oskuste õppimisele. Projekti partnerid on Jazzkaar Eestist, Hot Club Portugalist. Juhtpartner on Jazzdanmark Taanist. Kõik partnerid on kogenud tegutsejad laste dzässis.
,

VAATA KÕIKI TOETUST SAANUD PROJEKTE