Loov Euroopa

Foto: Autor Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal
Autor Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal

2015

Kultuurikoostöö

Väiksemamahulised projektid (kuni 200 000 eurot)

TRANSLOCAL: MUSEUM AS TOOLBOX – Muuseum kui tööriist

APP Universalmuseum Joanneum GmbH AT
PAR Eesti Kunstimuuseum EE
PAR Kunstmuseum Liechtenstein LI
PAR MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI HR
PAR Muzeum Sztuki w Lodzi PL
Projekti eesmärk on luua innovatiivsed tööriistad sarnastele(asukoht, kollektsioon, suurus,haridusprogrammid) kaasaegsele kunstile keskenduvatele muuseumitele, et suhelda kahe raskesti kättesaadava sihtrühmaga: noored täiskasvanud (15-25 aastat) ja kohalikud algatused. Näidatakse muuseumi kasutamise võimalusi nii väliste kui ka sisemiste sihtrühmadega suhtlemisel. Peamine tööriist ongi kommunikatsioon, mida tehakse koos sihtrühmadega, pakkudes neile interaktiivset suhtlusvormi ja võimalusi ise kaasa lüüa. Kommunikatsioon peab toimima nii muuseumi siseselt hõlmates nii institutsiooni, kollektsiooni kui ka väljaspool seda – kohalikku ümbrust ja kogukonda. Muuseumit peab tajuma kui suhtlemise kohta, millega koos saab töötada ja suhestuda kohalikus kontekstis.
Enne projektis töötamist hariduse-, kuraatori- ja kunstniku tasandil viiakse läbi uuring, millega mõõdetakse konkreetsete kommunikatsiooni tööriistade mõju sihtrühmadele kui kasutataks erinevaid lähenemisviise: IKT ja veeb 2.0 põhine lähenemine, silmast –silma suhtlus, sündmused ja progarmmid koostöös sihtrühmaga.
5 keskmise suurusega muuseumit töötavad selle nimel, et teha:

• Vajaduste analüüs (uuring, ülevaade, edulood)
• Kommunikatsiooni tööriistade arendamine ja praktiline katsetamine sihtrühmades (noortegrupid, koostöö kohalike algatustega)
• Kunstnike residentuurid ja kuraatorite visiidid
• Kohaliku sihtrühmaga koostöös uute kunstiteoste loomine, mis suhestuksid muuseumi kollektsioonidega
• Sümpoosium „Komminikatsiooni vormid muuseumites“
• Rändnäitus „ kommunikatsioon sihtrühmadega“
• Näituse kataloog „Muuseum kui tööriist“
• Veebileht, blog ja sotsiaalmeedia kanalid
• Elluviimise kontseptsioon (sh võrgustikustrateegia) et projekti tulemused jõuaksid European Translocal Network’i (see on sarnaste muuseumite grupp, kes töötavad samasuguste väljakutsetega ja tegevustega)

Rostrum+

APP Conseil international de la musique FR
PAR BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY UK
PAR CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO V. BELLINI IT
PAR EESTI RAHVUSRINGHAALING EE
PAR EUROPEAN MUSIC COUNCIL EV DE
PAR Narodowe Forum Muzyki PL
PAR PALAIS DES BEAUX ARTS SA BE
PAR Polskie Radio S.A. PL PAR Sveriges Radio AB SE
PAR UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU RS

Rosrum+ on projekt, mille eesmärk on populariseerida kaasaegset klassikalist muusikat ja tugevdada sektorit nii Euroopas kui ka väljapool. Selleks uuritakse innovatiivseid strateegiaid publiku kaasamiseks, tuuakse esile uut muusikat, kasutatakse raadioprofessionaalide oskusi ja jõudu inspireerimaks muusikute ja kõrgemate muusikakoolide ja Euroopa ja muu maailma ringhäälingute koostööd.
Projekti hüppelauaks on International Rostrum of Composers (IRC), iga-aastane sündmus, mis ühendab ca 40 delegaati rahvuslikest ringhäälingu ettevõtetest. Olemasolevale põhjale toetudes tutvustab projekt uusi tegevusi, mis viivad kokku teistes zhanrites tegutsejaid pikemaajalise eesmärgiga kaasaegse muusika levikuala suurenemine ja jätkusuutlik areng Euroopas ja väljaspool.
Selleks loob Rahvusvaheline Muusikanõukogu partnerlussuhteid kohalike raadiote, kultuuri-ruumidega, konservatooriumite ja Euroopa Muusikanõukoguga et laiendada IRC tegevuspiirkonda.
Eesmärgi saavutamiseks plaanib Rostrum+ hulka tegevusi:

• Raadioprodutsendid kuulavad valivad ja lasevad eetrisse ca 180 helilooja tööd
• Üliõpilaste ansamblid esitavad kaasaegset muusikat 16 kontserdis koosneval seerial viies riigis
• 6 alustavalt heliloojalt tellitakse nende karjääri edendamiseks töid
• Raadio produtsentide professionaalset arengut edendatakse, et nad oskaksid paremini uue muusika võimalusi ära kasutada
• Raadio produtsendid kutsutakse eksperimenteerima uute lähenemisviisidega, kuidas esitleda kaasaegset muusikat ja kuidas publikuga suhelda.
• Akadeemilised koolitused, kontserdid ja kohtumised heliloojatega, raadioprofessionaalidega, ja kontserdisaalide inimestega, et arendada tihedamaid sidemeid kaasaegsete muusikutega
• Arendatakse välja veebileht, et projekti tulemused jõuaksid laia publikuni ja kaasaks neid,

BALTIC LIGHT CHAIN/Balti valguskett

APP Nodibinajums “Riga 2014” LV
PAR INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ PL
PAR KURYBINES DIRBTUVES “BEEPART” LT
PAR MTÜ Valgusfestival EE
Balti Valgusketi projekti idee sündis, et julgustada Balti mere regioonis valgusinstallatsioonidega tegelevaid festivale koostööd tegema, et saada koostööst sünergiat – jõuda uue publikuni, koostöös tõsta festivalide kvaliteeti ja aidata Balti riikide kunstnikel teha rahvusvahelist karjääri.
Projekti partneritel on ühesugused probleemid: kõrgekvaliteediliste loovate ideede puudus, valgusdisainerite hariduse puudumine, juhtimiskogemuse puudumine ja uue publiku leidmise oskuse vähesus. Balti riikide valgusfestivalide vaheline koostöö on suunatud nõudluse ja pakkumise vahelise vahekorra tasakaalustamisele, tegijate professionaalsuse tõstmisele, sihtpubliku teadlikkuse tõstmisele.
Projekt kestab 10 kuud ja sisaldab tegevusi, mis aitavad regiooni üliõpilastel saada tuttavaks uue innovatiivse tehnikaga valgusdisaini objektide loomiseks, elavdada nende karjääri nii riikidevahelise liikumise kui ka oma tööde rahvusvaheliste näitamisvõimaluste loomisega.
Luuakse valgusdisaini ekspertide paneel, mis hindab valgusdisaini sektori arengut regioonis ja valmistab ette ettepaneku kõrgematele koolidele valgusdisaini üliõpilaste ettevalmistamiseks.
Projekti peamine sündmus on Balti Valgusketi tuur – interaktiivsed installatsioonid, projektsioonid, mäpping, installatsioonid, mis on loodud spetsiaalselt puuetega inimestele nii juba professionaalsete kui ka algajate valguskunstnike poolt. Neid näidatakse neljas riigis ühe kuu jooksul.

 

Suuremahulised projektid (kuni 2 000 000 eurot):

Urban Heat

APP LONDON INTERNATIONAL FESTIVAL OF THEATRE LIMITED (THE) UK
PAR BIEDRIBA LATVIJAS JAUNA TEATRA LV
PAR BUNKER, LJUBLJANA SI
PAR IL GAVIALE SOCIETÀ COOPERATIVA IT
PAR Lókal, leiklistarhátíð ehf IS
PAR MTÜ TEINE TANTS EE
PAR Q-TEATTERI FI
PAR Spielmotor München e.V. DE
PAR STICHTING MODERNE DANS EN BEWEGING NL PAR STOWARZYSZENIE ROTUNDA PL

Urban heat on õigeaegne ja strateegiline vastus kultuurisektori vajadusele koondada valdkonna juhtivaid sõltumatuid festivale. See on loogiline jätk sektori innovatsiooni, publiku arendamist ja etenduskunstnike uue generatsiooni oskuste arendamist toetavale tegevusele.
Urban Heati tegevus on jagatud kahte staadiumisse. Esimene teadmiste ja oskuste jagamisele intensiivsetes euroopa akadeemiates ja linnalaborites; teine keskendub innovatiivsete uute etenduste ja kaasavate sündmuste korraldamisele, mis hõlmavad ka neid sihtrühmi, kes pole seni olnud kaasatud kultuuritarbimisse meie linnades.
Selleks:

• Kaasatakse uut publikut ka seni vähem kultuuri tarbivatest kogukondadest võimaldades kunstil rajada laiem baas tunnustuse saamiseks
• Anda kunstnikele ja organisatsioonidele uusi teadmisi ja oskusi, eriti kasvatades uute digitaalsete tehnoloogia võimaluste tundmist ja uue publiku kaasamise võimalusi
• Õpitakse maailmas edukatest publiku kaasamise strateegiatest ja viia neid ellu
• Tõstetakse rahvusvaheliselt tegutsemise võimekust ja saada rahvusvahelisi teadmisi
• Ergutatakse kultuuritööde loomist ja kunstnike liikumist Euroopas ja väljaspool
Urban Heat tugevdab osalevate organisatsioonide koostööd, loob publiku, andmete, teadmiste ja arusaamade kogumi ning jagab infot ja edulugusid Euroopa kunstiringkondades.

Euroopa mobiilne barokkakadeemia (EUBO Mobile Baroque Academy (EMBA))

APP European Union Baroque Orchestra UK
PAR Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) BE
PAR Concerto Copenhagen DK
PAR Malta Council For Culture and the Arts MT
PAR OY ERP EE
PAR Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag NL
PAR St John’s Smith Square Charitable Trust UK
PAR UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA BUCURESTI RO
PAR Villa Musica Rheinland-Pfalz DE PAR Ville d’Echternach LU

EUBO Mobile Baroque Academy (EMBA) tegeleb Euroopas ebaühtlaselt jaotunud barokk-muusika hariduse kättesaadavusega, esitajate ja publiku ebaühtlase jaotusega. Projekt rajab sektoris 4 silda kasutades valdkonna eksperte ja barokkmuusika õppeorkestrit European Union Baroque Orchestra (EUBO).
Barokkmuusika kuulub Euroopa muusikapärandi hulka ajast, mil nagu tänapäevalgi, muusikud reisisid palju, et kogeda erinevaid kultuure, viia ellu oma kunstilisi ambitsioone ja muidugi töötada.
EMBA sillad luuakse, et:

• Vähendada võimaluste ja ressursside geograafilist ebavõrdset jaotust
• Luua inspireerivaid kogemusi ja kaasata uut publikut
• Uusi tehnoloogiaid kasutades jagada kogemusi ja oskusi
• Koostada noortele muusikutele portfoolio
• EMBA pakub unikaalset võimalust autentsete instrumentidega barokkmuusikat mängivatele artistidele rahvusvaheliseks karjääriks.
• EMBA arendab talente, jälgib esinemiste kvaliteeti ja julgustab loovuse kasutamiste varajase muusika sektoris.
• EMBA tegeleb Euroopa tasandil probleemide lahendamisega luues tugevamat keskkonda, milles varajase muusika esitlused saaksid tegutseda.
EMBA kogemused, oskused ja võrgustik aitavad kaasa
• kontsertide reklaamile: rohkem kui 100 esinemise reklaamimine.
• Muusikaharidusele –kursused, ressursid (füüsilised ja digitaalsed)
• Professionaalsele arengule – algajatele muusikutele orkestrikogemuse andmine
• Digitaaltehnoloogiate kasutamisele – interaktiivsed meistriklassid
• Barokkmuusika sektori õpetajad ja institutsioonid on paremini varustatud. Tekkinud on kogenud ja oskuslike muusikute võrgustik, loodud on vabalt kasutatavad online ressursid, muusikat kuulab laiem publik (nii geograafiliselt kui ka vanuseliselt), professionaalsed töövõimalused on suuremad ja valminud on hea sektori-spetsiifiline ärimudel.