2014

print

Kirjandustõlked

Kirjastus Varrak sai programmi Loov Euroopa toetuse kolme raamatu väljaandmiseks.

Esimesena ilmub neist enne suve iiri kirjaniku John Banville’i „Surilina“ („Shroud“), mille tõlgib Krista Kaer. „Surilina“ peategelaseks on Axel Vander, tunnustatud akadeemik, kes veedab oma eluõhtut USA läänerannikul. Aastakümneid on ta elanud mälestusega tragöödiast, kus ta oli samal ajal nii ohver kui süüdlane. Ühel päeval saab ta kirja, mis ammused mälupildid taas ellu äratab. See on romaan, mille autor ei karda suuri küsimusi esitada ega neile vastuseid otsida. Banville on oma põlvkonna üks märkimisväärsemaid romaanikirjanikke, kes on tuntud oma lummava poeetilise stiili poolest. Banville on pälvinud mitmeid olulisi kirjandusauhindu, nende seas Bookeri auhinna.

Anti Saare tõlkes ilmub Pierre Michoni romaan „Pisikesed elud“ („Vies minuscules“). Seda 1984. aastal ilmunud teost võib kõhklusteta nimetada kaasaegse Prantsuse kirjanduse klassikaks, praeguseks on see tõlgitud 22 keelde. Žanrilt on tegu biograafilise fiktsiooniga. Romaan koosneb kaheksast loost, ent peategelaseks pole autor ise, vaid tavalised, nn väikesed inimesed, kellega elu on ta kokku viinud. Ta kujutab tegelaste igapäevaelu selle viletsuses, aga samas osutab, kuivõrd üldinimlikult liigutav see võib olla.

Soome kirjaniku Katri Lipsoni „Jäätisekaupmees“ („Jäätelökauppias“) on valitud teostest kõige värskem ja ilmus alles 2012. aastal. 2013. aastal võitis Lipson selle eest Euroopa Liidu kirjandusauhinna, millega tunnustatakse lootustandvaid noori autoreid. Teose tõlgib Kadri Jaanits. „Jäätiskaupmees“ on mänguline ja võluv romaan, mille tegevustik toimub peamiselt 1940. ja 1950. aastate Tšehhoslovakkias, ent põikeid tehakse ka tänapäeva. Romaani keskmes on filmivõttemeeskond, keda juhib režissöör, kes on otsustanud linateose üles võtta ilma stsenaariumita. Sellest saab alguse lugu, kus kaovad piirid väljamõeldise ja tegelikkuse vahel ning mis jätkub veel aastakümneid hiljem.

Kõik raamatud ilmuvad 2015. aasta jooksul.

Koostööprojektid

 VAT Teater sai toetust partnerina projektis PLATFORM shift+

Digitaalsed väljakutsed noortele mõeldud teatris

PLATFORM shift+ on suuremõõtmeline koostööprojekt, mis on ellu kutsutud Euroopa Komisjoni Creative Europe kultuuritoetuste programmi raames.

Projektis teevad kaasa 11 partnerit 9-st riigist – kümme teatrit ja üks ülikool. Projekti eestvedajaks on Pilot Theatre (York, Inglismaa), kes on kogu Suurbritannia üheks juhtivaks, noortele innovatiivseid lavastusi pakkuvaks teatriks.

Kunstiline võrgustik PLATFORM shift+ toodi ellu, et astuda vastu digiajastu poolt loodud väljakutsetele noortele mõeldud teatris. Projektis kaasategijad on aru saanud digitehnoloogiate kaasamise vajadusest oma sihtgrupi jaoks haarava teatri loomisel. Tänased noored on digimaailma põlisasukad, kes liiguvad loomulikke radu pidi reaalse ja virtuaalse maailma vahel. Selleks, et luua köitvat teatrit  praegusele põlvkonnale ning selleks, et ka pealetulevaid põlvkondi teatri juurde tuua, peab teater selle uue reaalsusega vastavuses olema – just see võimaldab teatril võimalikult täpselt noorte inimeste argipäeva puudutada ning neile tõestada, et teater on ka digiajastul unikaalne, reaal-ajaline meedium.

Kõige eelneva saavutamiseks planeerivad PLATFORM shift+ partnerid suuri  investeeringuid  teatritegijate professionaalsuse tõstmiseks rahvusvahelisel tasandil. PLATFORM shift+ projekti raames tuuakse välja 40 lavastust, mis baseeruvad näidenditel ja/või ideedel, mis on viidud vastavusse digiajastu reaalsusega. Selleks, et saaks sündida kunstiline dialoog, viiakse teatritegijad noortega kokku läbi 50 erineva,  organiseeritud tegevuse. Projekti mitmekülgne ja läbipõimunud tegevuskavadega programm soodustab ka kunstnike ja nende loomingu rahvusvahelisi liikumisi  ning pakub treeningvõimalusi digitehnoloogiates läbi praktika ja rahvusvaheliste Loomefoorumite. Projekti lõpuks pakuvad 10 Loomefoorumit üle Euroopa treeningprogramme ja -vahendeid senise progressi ja ambitsioonide jätkusuutlikkuse hoidmiseks.

… Tugevat rõhku asetatakse ka projekti tulemuste avalikustamisele projekti lõppedes. Kogu projekti monitooring ja hindamine on organiseeritud läbi partner-ülikooli. Läbi Future Networks Loomefoorumite jagavad partnerid omakorda projekti tulemusi kõikidele vajalikele, kohalike osapooltele ja partneritele. Projekti kirjeldusest tuleb selgesti välja koostöö jätkumise suur potentsiaal ka peale ametliku projektiaja lõppemist… (Euroopa Komisjoni hariduse, audiovisuaalkunstide ja kultuuri peadirektoraat; hinnang-raport, 8/2014)

Kogu projekti jaoks on eraldatud maksimum-stipendium  suuruses 2 000 000 eurot (mis moodustab 42% kogu eelarvest) ning projekti kestvuseks on 2014 – 2018.

Projekti 10 partner-teatrit, kes on kõik tuntud kui juhtivad noortele teatrit loovad tegijad omal alal, on:

  1. Pilot Theatre Company    York | Suurbritannia                                 www.pilot-theatre.com
  2. Teatro O Bando    Palmela | Portugal                                                          www.obando.pt
  3. Teatro Elsinor    Milano, Forli, Firenze | Itaalia                                           www.elsinor.net
  4. Emergency Exit Arts    London | Suurbritannia                                           www.eea.org.uk
  5. tjg. Theater Junge Generation    Dresden | Saksamaa                         www.tjg-dresden.de
  6. Teatret Vårt     Molde | Norra                                                                  www.teatretvart.no
  7. Szinhaz Kolibri     Budapest | Ungari                                                 www.kolibriszinhaz.hu
  8. VAT Teater     Tallinn | Eesti                                                                      www.vatteater.ee
  9. Theatre Massalia     Marseille | Prantsusmaa                                www.theatremassalia.com
  10. South Bohemian Theatre    Ceske Budejovice | Tšehhi                 www.jihoceskedivadlo.cz 

Projekti 11-s partner, kultuurihariduse ja monitooringu ekspert, on Agderi Ülikool (Kristiansand | Norra / www.uia.no).
EU veebilink:https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/cooperation-projects-selection-results-2014_en

________________

Eesti Rahvusarhiiv osaleb koostööprojektis Community as Opportunity ehk kogukond kui võimalus.

Projekt käivitub 1. detsembril 2014 ja kestab 4 aastat, kuni detsembrini 2018.
Rahvusarhiiv plaanib projekti käigus luua 5 kogukondadele suunatud veebikeskkonda ehk topoteeki, kuhu kogukonna liikmed saavad ise üles laadida nende piirkonda hõlmavaid fotosid või dokumente, mis on edaspidi veebis kõigile kättesaadavad. Lisaks on kavas läbi viia vähemalt 5 kogukondade arhiivipäeva.
Samuti on projekti raames plaanis võimaldada meie töötajaile (eeskätt arhivaaridele) osalust erialakohtumistel teistes Euroopa arhiivides ja keskenduda senisest enam arhiivide panusele haridustegevusse. Kindlasti rakendame projekti toetust ka vastavate arhiiviallikate digiteerimiseks.

____________________

Eesti Disainerite Liit (EDL) osaleb rahvusvahelises projektis “Inimlikud linnad” (“Human Cities_Challenging the City Scale”), mis tegeleb linnakeskkonna ümbermõtestamisega.

Disaineritest ja arhitektidest koosnev rahvusvaheline võrgustik tuleb appi looma inimlikumat linnakeskkonda.
Tähtsal kohal on inimene ning tema suhe kiiresti muutuva keskkonnaga. Tegemist on multidistsiplinaarse kooslusega, kuhu kuuluvad disainerid, arhitektid, linnaplaneerijad, sotsioloogid jt. Kavas on luua nö elav laboratoorium sotsiaalsete muutuste algatamiseks. Muutuste initsieerimiseks linnakeskkonnas toimuvad meistriklassid ja töötoad ja muud eksperimendid eksperte ja linnakodanikke kaasates. 11 maa partnerite hulka kuuluvad ülikoolid, disainifestivalid ja -keskused ning, teised innovatsooni toetavad organisatsioonid. (St Etienne Disainikool, Aalto Ülikool, Milaano Polütehnikum, Clear Village, ProMateria jt).
Projekti lõpptulemusi saab näha 2018.a Tallinnas Disainiööl. Eelnevalt toimuvad erinevates linnades ettevalmistavad tegevused ning valmistatakse ette lõppnäitus. Projekti juhib EDL ammune partner St Etienne La Cité du Design.
Projekti toetab osaliselt Euroopa Komisjoni programm “Loov Euroopa”.

________________

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum (ETDM) on partnerina kaasatud 4-aastasesse projekti Ceramics and Its Dimensions, mille eesmärk on uurida ja kaardistada keraamika mõju ja suhet Euroopa argiellu, analüüsida keraamika arengut ja erinevaid kasutusviise 17. sajandist tänapäevani.

Projekti eesmärk on tuua välja keraamikaga seotud traditsioonide sarnasusi ning regionaaslseid eripärasid, mida põhjustavad nii ajaloolis-kultuuriline kontekst, ka sotsiaalsed ja majanduslikud käitumismustrid. Globaliseerumise käigus on meie elulaadid muutumas paljuski aina eristumatumaks kui kunagi varem. Keraamika on alati mänginud olulist rolli  inimeste eludes ja nii on see ka edaspidi. Oluliseks peetakse ka tulevikku vaatamist ning uusi perspektiive ja võimalusi. Uuritakse muuhulgas uute tehnoloogiate potentsiaali, mis võimaldab suhestumist paljude sihtgruppidega.

Ambitsioonikas projekt ühendab muuseume, arhitekte, disainereid, tööstust ning mitmeid teisi huvirühmi, et uurida materjali vastavalt kultuurilisest, ajaloolisest, tehnililisest ja kunstilisest aspektist. Selleks on välja töötatud rida ettevõtmisi nagu näitused, töötoad ja sümpoosion. Projekt koosneb kümnest moodulist. Partnereid on 11 maalt, näiteks Faenza keraamikamuuseum, Stoke on Trenti Potteries muuseum, Staffordshire, Ulsteri ja Aalto ülikoolid. Projekti juhtpartneriks on Saksamaa keskne portselanimuuseum Porzellanikon.

ETDM osaleb põhjalikumalt projekti kahes moodulis, mis käsitlevad keraamika ajalugu ja suhet keraamikasse argitasandil. Juba 2015. aastal saab alguse rändnäitus European Cultural Lifestyle in Ceramics – from baroque until today. ETDMi jõuab see 2017. aasta alguseks. Teiseks on ETDM kaasatud moodulisse Ceramics – what it means to me. Talking Heads. Tegu on intervjuude vormis kaardistusega suhestumisest keraamikasse nii disainerite, ettevõtjate kui tavakasutaja seisukohast.

Võrgustikud

Kultuurikatel sai võrgustiku   FR HORSLESMURS CIRCOSTRADA NETWORK liikmena  toetust  võrgustikus  European Hub for circus and outdoor arts