Loov Euroopa

29.08 2018

Kuidas mõjutab Brexit UK organisatsioonide osalemist programmis?

Praegu teadaolevalt: UK organisatsioonid saavad jätkata toetuste taotlemist edasistes Loov Euroopa MEDIA ja Kultuuri taotlusvoorudes.
UK organisatsioonidel on täpselt samad õigused ja kohustused nagu teistelgi programmis osalevate riikide organisatsioonidel, kuni käesoleva programmi lõpuni.
Edukad taotlejad UKst saavad toetusi oma projektide lõpuni, isegi kui need kestavad kauem kui 2020 aastani.

Vaata lähemalt