Loov Euroopa

03.05 2014

Kokkuvõte:Kultuuri- ja loomesektorite rahvusvahelistumise ja ekspordi toetusstrateegiate head tavad Euroopas

Euroopa Liidu 28 liikmesriigi ekspertidest koosnev töörühm, mida juhtisid Ragnar Siil Eestist ja Kimmo Aulake Soomest, koostas ülevaate Euroopa kultuuri ja loomemajandussektorite rahvusvahelistumise ja ekspordi toetamise strateegiatest. Ülevaade avaldati aprillis 2014 ja on esimene omataoline.
Ülevaade toob ära suure hulga häid näiteid erinevates Euroopa Liidu riikides toimivatest ekspordi toetamise tavadest.
Ülevaatega saab tutvuda SIIN