Loov Euroopa

22.10 2018

Kirjandustõlkeid toetati kokku ligi 4 miljoni euroga

Selgusid kirjandustõlgete taotlusvooru tulemused. Kokku toetati 46 2-aastast tõlgete projekti summas 2 421 506,26 euroga ja 24 raamprojekti (10 raamatu tõlkimist) kokku 1506751,98 euroga.

Kõige edukamad taotlejad olid 2-aastaste projektide puhul Sloveenia (kõik kolm projekti said rahastuse) ja Rumeenia (viiest projektist neli said rahastuse) ning raamprojektide puhul Bulgaaria (kolmest projektist kolm) ja Horvaatia (kahest projektist kaks)

Eestist esitati 2-aastasesse projekti kaks avaldust, kahjuks ei saanud need positiivset vastust.