Loov Euroopa

23.02 2017

Kirjandustõlgete taotlusvoor kuulutatakse välja märtsis

Sel aastal kuulutatakse välja ainult 2-aastased kirjandustõlgete projektid (toetussumma max 100 000 eurot). Järgmisel aastal plaanitakse jälle välja kuulutada ka raamlepinguga (100 000 eurot aastas), seekord 3-aastase toetuse taotlusvoor.

Kirjandustõlgete taotlusvooru plaanitakse välja kuulutada märtsi keskel ja tähtaeg on praegu planeeritud 17. maiks ning tulemused teatavaks teha augusti lõpuks.

Toetuse saamise tingimustes suuri muudatusi plaanis pole, kuid mõnede all-tingimuste sõnastust on plaanis muuta täpsemaks, et ergutada tõlgete mitmekesisust ning julgustada väiksemate keelte tõlkimist inglise, prantsuse, saksa või hispaania keelde, et teha neid teoseid laiemale publikule kättesaadavaks.

Taotlusvoorus saavad nüüd osaleda ka Tuneesia ja Iisrael, seega on tõlgitavate keelte ring laienenud. NB: EU/EFTA riigi keel peab kindlasti olema kas allikas või keel, millesse tõlgitakse.

2016. aastal oli kirjandustõlgete taotlusvooru edukusprotsent 16%.