Loov Euroopa

31.01 2018

Kirjandustõlgete taotlusvoor avaneb märtsis

Kirjandustõlgete taotlusvooru orienteeruvad tähtajad on selgunud:

Taotlusvoor avalikustatakse: märtsi teine nädal
Taotluste tähtaeg: mai teine nädal
Taotlusvooru tulemused: augusti lõpp- septembri algus.

Olenevalt oma vajadusest ja projektide eesmärkidest saavad taotlejad valida kahe erineva toetusmeetme vahel.
Kategooria 1 – kahe-aastased projektid
See kategooria on mõeldud 3-10 abikõlbuliku teose tõlkimiseks 2 aasta jooksul
Toetussumma ei saa ületada 100 000 eurot, mis oleks kuni 50% toetussummast
Kategooria 2 – 3-aastane raamprogramm
3-10 abikõlbuliku teose tõlkimiseks ja reklaamimiseks igal aastal, kokku 9-30 raamatut.
Toetussumma ei saa ületada 100 000 eurot aatas (või 300 000 eurot kolme aasta jooksul)

Kogu toetusskeemi maht on planeeritud 3,6 miljonit eurot.

Hindamiskriteeriumid
1. Vastavus programmi eesmärkidele 40 punkti. Selle kriteeriumiga hinnatakse projekte, mis toetavad rahvuste ülest levikut ja Euroopa kirjanduse mitmekesisust ja kättesaadavust.

2. Sisu ja tegevuste kvaliteet (25 punkti) Selle kriteeriumiga hinnatakse, kuidas projekti läbi viiakse (tõlgitavate teoste kvaliteet, tprojekti eest vastutatate töötajate kvalifikatsioon ja töökorraldus.

3. Teoste tutvustamine ja reklaam Euroopas ja väljaspool seda (20 punkti) Kui taotlusesse on kaasatud EL kirjandusauhinna pälvinud teoseid, siis pööratakse erilist tähelepanu nende tutvustamisele.

3- Euroopa Liidu kirjandusauhinna saanud teosed (15 punkti): taotlused, mis sisaldavad EL kirjandusauhinna saanud teoseid saavad automaatselt lisapunkte (5 punkti teose kohta, maksimaalselt 3 teost, maksimaalselt 15 automaatselt punkti.)