Loov Euroopa

02.10 2018

Hange: Euroopa kultuuripärandi märgisega tähistatud kohtade võrgustiku loomine ja haldamine

Selle konkursikutsega hangitavad tegevused  peaks aitama kaasa Euroopa kultuuripärandi märgise(EHL) meetmete üldistele eesmärkidele, milleks on eelkõige noorte Euroopa kodanike liitu kuuluvuse tunde tugevdamine, Euroopa identiteedi ja Euroopa ajaloo ja kultuuri pärandi säilitamine, samuti riikliku ja piirkondliku mitmekesisuse tunnustamine ning kultuuridevahelise dialoogi tugevdamine.
Konkursi eesmärk on valida koordinaator (üks juriidiline isik või organisatsioonide konsortsium), et käivitada võrgustike loomine, suutlikkuse suurendamine ja parimate tavade vahetamine EHLi kohtade vahel ning meetme teavitus- ja tutvustamistegevused, aidates seeläbi kaasa järgmiste eesmärkide saavutamisele:

Edendada EHL-kohtade võrgustike loomist
Julgustada pärandiogjekte töötama välja ühisprojekte, nagu noortevahetus ja vabatahtlik tegevus, töötajate liikuvus, ühine kuraatorite töö jne.
Suurendada objektide suutlikkust rahvusvahelisel tasandil tegutsemiseks, haldurite koolitamisel ja töötajate vahetusel
Toetada ühiste haridusprogrammide ning ühiste turundus- ja turismitoodete väljaarendamist.
Parandada ELi tegevuse ja EHL-alade nähtavust.

Loe edasi