Loov Euroopa

03.02 2020

Taotlusvoor muusikute terviseriskide kaardistamise uuringu läbiviimiseks

Ettevalmistava meetme „Music Moves Europe: Euroopa muusika mitmekesisuse ja talentide edendamine” eesmärk on sillutada teed muusikavaldkonna sektoriaalsele toetusele kui uuele „Loov Euroopa” elemendile pärast 2020. aastat. Käesoleva pakkumismenetluse eesmärk on uurida muusikuid ja muusika loojaid mõjutavaid konkreetseid terviseriske ja -probleeme. Selle taotlusvooru üldeesmärk on viia läbi ekspertuuring, mis annab üldise ülevaate muusikute ja muusika loojate töötervishoiuga seotud riskidest, ning kogu ELi hõlmav olemasolevate algatuste kaardistamine, mis aitavad kaasa esinemistega seotud kahjulike terviseprobleemide ennetamisele ja ravimisele. Selles uuringus tuleks välja selgitada head praktikad.Nende juhtumite analüüsi kaudu tuleks uuringus leida võimalikud lahendused, kuidas parandada muusikute ja muusika loojate tervise- ja töötingimusi ning karjääri pikaajalisust. Üldiselt peaks uuring edendama parimate tavade ja teabe vahetamist terviklikuma ja jätkusuutlikuma lähenemisviisi saavutamiseks selles valdkonnas.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 3. veebruar kell 13 Brüsseli aja järgi

Lisainfo https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5335