Loov Euroopa

17.11 2016

MEDIA üksikprojektide arendus 2017 – I tähtaeg

2017. aasta MEDIA üksikprojektide arenduse voor on avatud. Taotlemise tähtaegu on kaks:

17. november 2016 ja
20. aprill 2017.

Vooru koondeelarve on 5,39 miljonit eurot. See on 390 000 eurot suurem kui 2016. aastal.

Toetust saab taotleda järgmistele tingimustele vastavatele filmiprojektidele:

  • vähemalt 60-minutilised mängu-, anima- ja dokumentaalfilmid, mis on eelkõige ette nähtud kinodes linastamiseks;
  • vähemalt 90-minutilise kogukestusega draamafilmid (eraldiseisvad või sarjad), vähemalt 24-minutilise kogukestusega animafilmid (eraldiseisvad või sarjad) ja vähemalt 50-minutilised dokumentaalfilmid (eraldiseisvad või sarjad), mis on eelkõige ette nähtud televisioonis edastamiseks;
  • vähemalt 90-minutilise kogukestuse või kasutaja kogemusega mängufilmid, vähemalt 24-minutilise kogukestuse või kasutaja kogemusega animafilmid ja vähemalt 50-minutilise kogukestuse või kasutaja kogemusega dokumentaalfilmid, mis on eelkõige ette nähtud digitaalseks levitamiseks. Miinimumpikkus ei kehti projektidele, mis esitavad kasutajakogemust mitte-lineaarses formaadis, nagu virtuaalreaalsus.

Taotleda saab fikseeritud summat:

  • 60 000 € animafilmi;
  • 25 000 € dokumentaalfilmi;
  • 50 000 € mängufilmi (eelarve enam kui 1,5 miljonit eurot) ja
  • 30 000 € mängufilmi (eelarve vähem kui 1,5 miljonit eurot) arendamiseks.

MUUDATUSED võrreldes varasemaga:

Firma varasemad tööd (Company with recent success) – peatükk 6

Varasem teos, mille alusel taotlemiseks kvalifitseeruda, peab olema toodetud viimase 5 aasta jooksul ja levitatud vähemalt ühes välisriigis viimase 2 aasta jooksul (vahemikus 1.01.2014 kuni taotluse esitamise kuupäevani).

Mitte-lineaarne kasutajakogemus

Et paremini kohanduda uute tehnoloogiate tekkimise ja digitaalmaastiku oludega, ei ole juhistes enam teose miinimum-pikkuseid, mis kehtiksid mitte-lineaarsetele vormidele, nagu virtuaalreaalsus.

Hindamiskriteeriumid – peatükk 9

Hindamiskriteeriumitesse on „Projekti kvaliteet ja Euroopa levipotentsiaal“ kriteeriumi 1a juurde lisatud täpsustus: „Idee ja teema erilisus (distinctiveness)“. Kriteeriumi 1d juurde on mitte-kodumaise kaastootmispartneri koostöö kohta lisatud täpsustus „planeeritud tegevused“.

Lisaks, et veelgi enam soodustada uute talentide ligipääsu toetusmeetmele, on täiendatud loomingulise meeskonna kriteeriumit nr 4 järgmiselt: „uute talentide kaasamise potentsiaal“.

Automaatsed punktid

Noorele publikule suunatud projektide automaatseid punkte on vähendatud 5 punktile. Seda selleks, et paremini tasakaalustada võimalikult erinevate projektide valituks osutumist. Lisaks, automaatsed punktid ei kehti enam noorele publikule suunatud animafilmidele. Eesmärk on anda võimalus ka täiskasvanutele suunatud animeeritud filmiprojektide arendamiseks.

Tutvu vooru dokumentide ja taotlemise tingimustega SIIN.