Loov Euroopa

06.04 2017

MEDIA online levi – tähtaeg

Euroopa päritolu teoste veebis tutvustamine

Taotlemise tähtaeg on 6. aprill 2017.

Vooru eesmärk on Euroopa filmide piirideülese ringluse soodustamine muudel platvormidel kui traditsiooniline kino. Uute ärimudelite leidmise soodustamiseks oodatakse ka uute levimudelitega katsetamist.

Vooru raames saab toetust taotleda kahest meetmest:

Meede 1: Euroopa filmide VoD platvormide digitaalne tutvustamine, turustamine, brändimine ja arendamine
Meede 2: Euroopa filmide digitaalsete pakettide ettevalmistus VOD platvormidele müügiks
Meede 3: Euroopa audiovisuaalteoste levi ja turunduse  innovaatilised strateegiad.

Vooru eelarve on 9,49 miljonit eurot.
Meetme vahel jaguneb see summa eeldatavasti järgmiselt:
– 1. meede: hinnanguliselt 4 miljonit eurot;
– 2. meede: hinnanguliselt 2,14 miljonit eurot;
– 3. meede: hinnanguliselt 3,35 miljon eurot.

Tutvu vooru juhiste ja tingimustega SIIN.