Loov Euroopa

20.06 2019

Kultuuri ja audiovisuaalsisu digitaalse ühendamise taotlusvoor

Toetatakse projekte, mis:
a) edendavad uusi loomevorme eri kultuuri- ja loomesektorite vahel, sealhulgas
audiovisuaalsektoris, ning uuenduslike tehnoloogiate kasutamise kaudu, sealhulgas
virtuaalreaalsus,
või
b) soodustavad sektoriüleseid lähenemisviise ja vahendeid, et lihtsustada juurdepääsu kultuurile
ja loovusele, sealhulgas kultuuripärandile, samuti nende levitamist, edendamist ja/või rahalise
väärtuse kujundamist.

Juhendi leiab SIIT