Euroopa kultuuripärandi auhinnad / Europa Nostra auhinnad 2021 on taotlemiseks avatud!

Nüüd on võimalus tunnustada Euroopa kõige inspireerivamaid arhitekte, käsitöölisi, kultuuripärandi eksperte, spetsialiste, vabatahtlikke, avalikke ja eraasutusi ning kohalikke kogukondi nende saavutuste eest! Euroopa suurim au kultuuripärandi valdkonnas – need iga-aastased auhinnad tuvastavad ja edendavad materiaalse ja immateriaalse kultuuripärandi säilitamise ja edendamise parimaid tavasid; ergutavad piiriülest teadmiste vahetust kogu Euroopas; suurendavad üldsuse teadlikkust ja väärtustavad Euroopa … Jätka Euroopa kultuuripärandi auhinnad / Europa Nostra auhinnad 2021 on taotlemiseks avatud! lugemist