Loov Euroopa

03.05 2018

Euroopa Komisjoni ettepanek järgmiseks eelarveperioodiks tõstab Loov Euroopa eelarvet

Euroopa Komisjon esitas 2. mail ettepaneku EL rahade jagamiseks järgmisel eelarveperioodil 2021-2027. Loov Euroopa programmi eelarvet plaanitakse tõsta 1,4 miljardilt eurolt aastatel 2014-2020 1,85 miljardi euroni (2021-2027).

Komisjon soovitab panna kultuuri- ja loomesektori toetamisele enam rõhku, sh MEDIA toetusskeemile, mis soodustab Euroopa loov- ja audiovisuaaltööstuse arengut. Uue ettepaneku kohaselt oleks kultuuri alamprogrammi eelarve 650 miljonit eurot ja MEDIA eelarve 1,2 miljardit eurot.

Vaata ettepanekut

Komisjoni ettepanekud on tihedalt seotud ühenduse poliitiliste prioriteetidega ning suunatud uudsete vahendite, sh digitaliseerimise kasutuselevõtule. Uue eelarvega soodustatakse tihedama sotsiaalse sidususe teket EL-s.

Loe lähemalt