Loov Euroopa

26.04 2018

Euroopa Komisjon tõstis Loov Euroopa 2018. aasta eelarvet

Euroopa Komisjon tõstis Loov Euroopa programmi 2018 aasta eelarve 222 199 396 euroni.

Kultuuri alamprogrammi eelarve 2018. aastaks on seega 73 362 786 eurot.
Lisandunud on raha just väiksemahulistele projektidele, mis võimaldab rahuldada rohkem taotlusi.
Lisaraha said ka Euroopa Liidu auhindade väljaandmise organiseerimine – EL Kultuuripärandi auhind ja Kirjandusauhind.
Lisati toetus tegevusele “Euroopa Liidu kultuuripealinnade tegevussuutlikkuse suurendamine”
Lisaraha määrati ka kultuuripärandi aasta raames UNESCO, ICOMOS ja Euroopa Nõukogu käsutusse sihtotstarbelisteks tegevusteks.
Uue tegevusena testitakse kunstnike ja loomeinimeste mobiilsusskeemi, mis õnnestumise korral rakendatakse tööle alates 2021. aastast, EL uue põlvkonna toetusskeemide raames.

MEDIA almaprogrammi eelarve 2018. aastaks on 112 333 023 eurot
MEDIA alaprogrammi 2018 töökavas on muudatused TV Programmingu, automaatse kinolevi ja müügiagentide toetusskeemide juhistes.
TV Programmingu juhistes täpsustus abikõlblike kulude periood, mille algus võib nüüd olla kuni 6 kuud enne taotluse esitamist. See on filmitootmise seisukohast oluline muudatus, mis võimaldab MEDIA rahastatud filmi ouliselt ladusamalt toota.
Muudatused leviskeemide (automaatse kinolevi ja müügiagentide) juhises on pigem üldist laadi ja puudutavad tekstisõnastust vastavates juhises.

Sektoriteülese toetusmeetme eelarve 2018. aastaks on 36 503 587 eurot
ja siia on lisandunud uue tegevusena sektoriteülene kultuuri ja audiovisuaalne pärand.Euroopa Kultuuripärandi aasta raames kavandatud projektide raames ja mõeldes Euroopa “# Digital4Culture” strateegia väljatöötamisele, keskendub see projekt Euroopa audiovisuaalpärandi edendamisele ja väärtustamisele. Kasutades laiapõhjalist lähenemisviisi Euroopa Kultuuripärandi aasta jaoks määratletud valdkondades, on selle eesmärk luua seos filmipärandi ja kultuuripärandiga seotud alade ja ruumide vahel nagu näiteks muuseumid.

a