Loov Euroopa

03.05 2019

Euroopa Komisjon pani kokku Euroopa kultuuripärandi tegevuskava

Euroopa kultuuripärandi tegevusraamistiku eesmärk on säilitada ja edasi arendada Euroopa kultuuripärandi aasta 2018 saavutusi ning sõvendada Euroopa ühisruumi kuulumise tunnet.

Tagamaks, et aasta jooksul algatatud jõupingutused avaldavad pikaajalist mõju ka pärast 2018. aastat, on Euroopa Komisjon avaldanud Euroopa kultuuripärandi tegevuskava.

Euroopa kultuuripärandi tegevusraamistik kajastab Euroopa tasandil kultuuripärandiga seotud tegevuste ühist ülesehitust, eelkõige ELi poliitikas ja programmides.

Selles tehakse ettepanek, et Euroopa Komisjon rakendaks 2019. ja 2020. aastal umbes 60 meedet. Nende meetmete eesmärk on edendada ja kaitsta Euroopa kultuuripärandit.

5 tegevusvaldkonda koos mõnede konkreetsete meetmete näidetega on järgmised:

Kultuuripärand kaasava Euroopa jaoks: osalemine ja juurdepääs kõigile
Kultuuripärand jätkusuutliku Euroopa jaoks: arukad lahendused ühtse ja jätkusuutliku tuleviku jaoks.
Kultuuripärand paindliku Euroopa jaoks: ohustatud pärandi kaitsmine
Kultuuripärand uuendusliku Euroopa jaoks: teadmiste ja teadusuuringute mobiliseerimine
Kultuuripärand tugevamate ülemaailmsete partnerluste jaoks: rahvusvahelise koostöö tugevdamine

Loe edasi