Loov Euroopa

11.07 2019

Euroopa Komisjon kiitis heaks strateegilise innovatsioonikava 2021-2027 ettepaneku

 Ettepanek sisaldab uue teadmis- ja innovatsioonikogukonna loomist, mis keskendub eelkõige kultuuri- ja loomemajandusele.

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku ajakohastada Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) õiguslik alus ning EIT uus strateegiline innovatsioonikava aastateks 2021-2027.

EIT on 2008. aastal loodud EL-i sõltumatu organ, mis tugevdab Euroopa innovatsioonivõimet. Vastu võetud ettepanekud viivad EIT tegevuse kooskõlla ELi teadus- ja innovatsiooniprogrammiga Horizon Europe (2021–2027), mille eesmärgiks on suurendada Euroopa innovatsioonipotentsiaali. Kavandatud 3 miljardi euro suuruse eelarvega (25% suurem kui eelmisel perioodil) rahastab EIT olemasolevate ja uute teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevust ning toetab 750 kõrgkooli innovatsioonisuutlikkust.

Loe lähemalt