Loov Euroopa

22.09 2017

Euroopa Komisjon kaardistas animavaldkonda

Juba mõnda aega on Euroopa Komisjonil käsil põhjalikum Euroopa animavaldkonna analüüs. Mitmete arutelude, erinevate osapoolte kohtumiste ja diskussioonide käigus on proovitud kaardistada see, milliste väljakutsetega on animavaldkond silmitsi, milline on kasvupotentsiaal, milliseks kujuneb valdkonna tulevik digitaalse ühisturu ajal jne.

Euroopa Komisjoni huvitab kindlasti ka see, milline näeb välja MEDIA programm järgmisel eelarveperioodil, alates 2020. Seepärast on tarvis erinevate valdkondade siseseid analüüse teha juba praegu. European Animation Plan on üks nendest dokumentidest.

Kokkuvõtvad dokumendid on allalaetavad siit.