Loov Euroopa

10.04 2019

ELi liikmesriigid registreeruvad kultuuripärandi digiteerimiseks

9. aprillil allkirjastasid 24 Euroopa riiki kultuuripärandi digiteerimise edendamise deklaratsiooni. Nad teevad tihedamat koostööd, et kasutada nüüdisaegseid digitaaltehnoloogiaid Euroopa rikkaliku kultuuripärandi riskide lahendamisel, suurendades selle kasutamist ja nähtavust, parandades kodanike kaasatust ja toetades teisi sektoreid.

Deklaratsioonil on kolm sammast:

Üleeuroopaline algatus kultuuripärandi esemete, mälestiste ja mälestiste 3D digiteerimiseks;

Digitaalsete kultuuriressursside taaskasutamine kodanike kaasamise, uuendusliku kasutamise ja muude sektorite leviku soodustamiseks;
Sektoritevahelise ja piiriülese koostöö ja suutlikkuse suurendamise edendamine

Kultuuripärandi koostöö deklaratsioon algatati 2019. aasta digitaalpäeval ja allkirjastasid järgmised riigid: Austria, Belgia, Küpros, Tšehhi, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia, Iirimaa, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Madalmaad , Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriikkultuuripärandi sektoris.

Loe edasi