Loov Euroopa

17.12 2017

CEE Animatsiooni workshop Animateka Festivalil

2.-6. detsembrini toimus Sloveenias, Animateka Filmifestivali raames Ida-Euroopa animaprodutsentidele suunatud suurem networkingu üritus, mida korraldasid selle regiooni Loov Euroopa MEDIA kontaktpunktid. Ilmselt on tegu ühe suurema kaaskorraldatud üritusega, mida ühiselt on ette võetud –
üritust kaaskorraldasid 19 MEDIA Infolauda, teiste hulgas Loov Euroooa MEDIA Eesti infolaud. Osales kokku 26 animaprodutsenti erinevatest CEE riikidest.

Ürituse üks olulisem eesmärk oli ühiste probleemide ja murekohtade defineerimine ja lahenduste otsimine, eelkõige mis puudutab väikeste riikide animatsiooni kaastootmisvõimalusi. Selle tarvis  korraldati ka paneeldiskussioon, mille tulemusena koostati filmifondidele ja telejaamadele ühispöördumine, kus toodi välja animatootmise spetsiifikad ja tingimused CEE regioonis ning vajalikud muudatused.

Loodetavasti saavad ürituse tulemused oodatud järelkaja filmitööstuse erinevatelt osapooltelt ning toiuvad järgmised sammud CEE riikide animatootmise probleemide lahendamiseks ning lisarahastuse saamiseks.

Lisainfot ürituse kohta siit.