Loov Euroopa

03.05 2019

Avatud on taotlusvoor kultuuri ja audiovisuaalsisu digitaalseks ühendamiseks

Toetatakse projekte, mis:
a) edendavad uusi loomevorme eri kultuuri- ja loomesektorite vahel, sealhulgas
audiovisuaalsektoris, ning uuenduslike tehnoloogiate kasutamise kaudu, sealhulgas
virtuaalreaalsus,
või
b) soodustavad sektoriüleseid lähenemisviise ja vahendeid, et lihtsustada juurdepääsu kultuurile
ja loovusele, sealhulgas kultuuripärandile, samuti nende levitamist, edendamist ja/või rahalise
väärtuse kujundamist.
Taotlused tuleb esitada hiljemalt 20. juunil 2019 kell 12.00 (keskpäeval Brüsseli aja järgi),
kasutades elektroonilist taotlusvormi (e-vormi). Muul viisil esitatud taotlusi vastu ei võeta.

Juhendi leiab SIIT