Loov Euroopa

10.07 2019

Avanes taotlusvoor kunstnike ja/või kultuuritöötajate liikuvust toetavate meedete väljatöötamiseks

Loomeinimeste liikuvus on alati olnud Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava poliitiline prioriteet ja programmi „Loov Euroopa” oluline osa. Hiljuti kutsusid kultuuriministrid Euroopa Komisjoni selgesõnaliselt üles uurima võimalust luua kunstnikele ja kultuuritöötajatele konkreetne meede liikuvuse toetamiseks.

Avalike institutsioonide, erasektori sihtasutuste ja/või valitsusväliste organisatsioonide toetusel on kohalike, piirkondlike, riiklike, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil mõned kunstnike ja/või kultuuritöötajate rahvusvahelise liikuvuse võimalused loodud. Riiklikul tasandil on olukord erinevates riikides üsna erinev ja ELi tasandil pakuvad mitmed ELi programmid ja rahastamisvahendid võimalusi piiriülese liikuvuse jaoks, mis võivad teatud tingimustel hõlmata ka kultuuri- ja loomesektorit. Ükski neist ei keskendu aga kunstnike või kultuurialaste spetsialistide vajadustele, vaid formaalsele haridusele, ettevõtlusele või vabatahtlikule tegevusele. Loov Euroopa programm toetab küll kunstnike ja/või kultuuritöötajate liikuvust, kuid ainult koostööprojektide ja -platvormide raames.

Käesolev konkursikutse on Euroopa Komisjoni teine ​​algatus kunstnike liikuvuse korraldamisel, mis püüab kõrvaldada need puudused ja on kooskõlas 2019. aasta “Loov Euroopa” tööprogrammiga.

Esimene algatus on praegu käimasolev pilootprojekt i-Portunus. Käesoleva konkursikutse alusel valitud abisaajad peavad läbi vaatama praegused i-Portunuse projektid ja tuginema sellele. Lisaks saavad abisaajad juurdepääsu i-Portunuse projekti raames välja töötatud soovitustele, elektroonilisele portaalile, elektroonilistele vormidele ja muudele vahenditele, sealhulgas nimele ja logole, mis antakse Euroopa Komisjonile 2020. aasta veebruari lõpuks.

Käesoleva konkursikutse peamine eesmärk on arendada loomeinimeste endi lühiajalisi liikuvuseplaane, pakkudes kunstnikele ja / või kultuuritöötajatele rahalist toetust ning andes komisjonile soovitusi. Euroopa Komisjon võtab kõikide projektide tulemusi arvesse, et välja töötada püsiv tegevus programmi „Loov Euroopa” 2021-2017 raames.

Käesolevas konkursikutses ette nähtud kaks toetuslepingut antakse maksimaalselt 750 000 eurole. Projektide kestus on 16 kuud.

Loe lähemalt ja leia kandideerimiseks vajalikud dokumendid