Loov Euroopa

08.09 2020

Avaldati Loov Euroopa 2019 aasta ülevaate aruanne.

Aruanne kirjeldab programmi arengut, toob esile peamised edulood ja saavutused 2019 aasta jooksul. Tulevikku vaadates visandatakse suunad mis on aluseks uue programmi väljatöötamisel.

Programmi aruandega on võimalik tutvuda siin.