Loov Euroopa

30.09 2019

Avaldati esimene euroopa-ülene uuring perede omanduses olevate kultuuriväärtuslike majade kohta

Euroopa Komisjon esitleb esimest kogu ELi hõlmavat pärandmajade uuringut, mis annab koduomanikele ja kogukondadele ülevaate, kuidas nende eraomandit käsitleda 21. sajandil.

Château de la Ferté-Saint-Aubin, Ledreborgi palee, Pädaste mõis, Elmley mõis… Need on mõned näited kogu Euroopast mille probleeme käsitles Euroopa Komisjoni 24. septembril avalikustatud uuring.
Tegemist on esimese eraomandis olevate pärandimajade uuringuga Euroopas, mis andis ülevaate nende tugevustest ja väljakutsetest: pärandmajad on Euroopa jaoks suur väärtus. Neil on oluline majanduslik, kultuuriline, hariduslik ja keskkonnaväärtus.

Uuringule eelnenud küsitlusele vastas üle 1000 majaomaniku. See näitab, et koduomanikud tunnevad suurt huvi ELiga koostööd teha, sest probleemidega, millega nad praegu silmitsi seisavad, pole sellel tasandil kunagi korralikult tegeletud. Selles ELi aruandes esitatakse ka mitmeid poliitilisi soovitusi ja soovitatakse parimatel tavadel põhinevaid uuenduslikke ärimudeleid.

Loe lähemalt