Loov Euroopa

12.06 2019

Ajalooliste hoonete säilitamise konverents

Poliitikakujundajad ja majaomanikud arutavad perekonna omanduses olevate pärandmajade esimese uuringu tulemusi 24. septembril 2019.

“Euroopa kultuuripärandi majad” on esimene üleeuroopaline uuring perekondlike pärandmajade kohta. Selle eesmärk on hinnata perede omanduses olevate ajalooliste majade kasu ning leida selles valdkonnas uuenduslikke ärimudeleid. Uuring on ettevalmistav meede, mida rahastab Euroopa Parlament ja mida rakendab Euroopa Komisjon.

24.septembril toimuvale konverentsile oodatakse ca 300 osalejat ja seal tutvustatakse uuringu tulemusi ning tuuakse välja peamised järeldused ja poliitilised soovitused. Samuti on see võimalus anda sõna eri sidusrühmadele: omanikele, poliitikakujundajatele, akadeemikutele, ekspertidele ja kultuuri uuendajatele.

Rohkem infot ja registreerumine ürituse veebilehel.

Konverentsi programm.