Loov Euroopa

2017

OÜ Päike ja Pilv on partner projektis Our Little Library: Let’ meet children’s authors and illustrators, mille eesmärk on tutvustada 21 Euroopa lastekirjanduse autorit ja illustraatorit, kes on tuntud kodus, kuid mitte tingimata teistes Euroopa riikides. Projektis osalevatel kirjastustel on olunud raskusi oma parimate autorite ja illustraatorite laiemale Euroopa
turule toomisel.Laiendamaks oma kirjanduste tegevust väljaspool oma riigi piire otsustasid projektis osalejad teha koostööd ning arendada ja rakendada uusi strateegiaid leidmaks autoritele ja illustraatoritele uut publikut.

Noorte lugejate ja autorite üle-piirideliseks tutvustuseks korraldatakse kuues riigis ürituste sari, kus autorid ja illustraatorid 15 kuu jooksul reisivad erinevatesse riikidesse. nende reisi saab jälgida on-line.
Autorite ja illustraatorite tutvustamine keskendub digitehnoloogia kasutamisele, mida uued põlvkonnad on harjunud kasutama. Püüame tagada otsene samuti kaudse kontakti noorte lugejatega ja muuta raamatute lugemine
intensiivseks, meeldejäävaksja nauditavaks sündmuseks. Projekti täiendavad eriilmelised reklaamid ja loovad
tegevused, mis rõhutavad lugude taasesitamist ja pakuvad noortele lugejatele isiklikku loomingulist kogemust : “Kas te
joonistada iseloomu? “,” Ma ei kirjuta lugu “,” Mängime lugu “…
Projekti raames korraldatakse 3-päevane rahvusvaheline seminar Ljubljanas, mis on pühendatud kirjastamisvaldkonna probleemidele muutuvates tingimustes ja otsitakse uusi võimalusi. Seminarile kutsutakse kirjastajad, Slovakkiast, Bulgaariast,Hispaaniast (Kataloonia), Rumeeniast ja kuuest partnerriigist:Sloveeniast, Horvaatiast, Lätist, Leedust, Eestist ja Poolast.

Tallinna Paberikoda OÜ on partner projektis CREATIVE MAKERS, mille eesmärk on uuendada traditsiioonilist käsitöövaldkonda – kõrgtrükki ja printimist laste koosloomislaborite ellu kutsumisega.
Need laborid on kindla otsatarbega ruumid, kus lapsed, koolid ja pered saavad osaleda erinevates töötubades, mis kasutavad lastemuuseumidele tüüpilist praktilist lähenemist ning kombineerivad kõrgtrüki ja trükkimise põhitõdesid digitaalsetega.
Kohalikud pilootprojektid ja koostöö olemasolevate laboritega, kunstnike ja praktikutega valmistavad laborite avamist ette.

Partnerite oskuste arendamiseks on põhiliseks tegevuseks riikidevahelised koolitused eesmärgiga kujundada uutmoodi
töötoad lastele, koolidele ja peredele ning õppida publiku kaasamist ja samas mõista laste laborite äripotentsiaali.

Projekt koosneb 4 osast: 1. rahvusvahelised töötoad Fablab´ide koosloomiseks, 2. Fablab´ide koosloomine & avamine, 3. kommunikatsioon ja tulemuste levitamine, 4. juhtimine, koordineerimine ja hindamine.
Kommunikatsiooni aluseks on graafiline identiteet ja kommunikatsiooniplaan. Infot levitatakse 3 tasandil: kohalikul, riiklikul ja piirkondlikul selliste vahenditega, mis ulatuvad üle riigipiiride.

Euroopa Liidule on positiivne kuvand tagatud ning teiste sarnaste initsiatiivedega tehakse koostööd. Partnerlus projektis on üksteist täiendav ning geograafiliselt tasakaalus.
1 lastemuuseum: Explora Roomas, Itaalias;
1 avaliku koostööruumi tegija, mis protsessi käigus loodab luua oma labori: Neapolis Vilanova I La Geltru, Hispaania;
2 traditsioonilist trükimuuseumit: Tallinna Paber Eestis ja National Print Museum Iirimaal.
Muud kohalikud sidusrühmad, eelkõige fablabide tegijad ja 1 rahvusvaheline võrgustik on kaasatud assotsieerunud partneritena, koostööpartneritena ja projekti tulemuste levitajatena.

VAATA KÕIKI TOETUST SAANUD PROJEKTE