Loov Euroopa

Foto: Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal
Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal

Kultuur

Eesmärk:

 • Suurendada kultuuri- ja loovsektorite majanduslikku suutlikkust ja konkurentsivõimet
 • edendada kultuuri- ja audiovisuaalteoste ning loovsektorites tegutsejate piiriülest liikuvust
 • jõuda uue publikuni nii Euroopas kui mujal
 •  soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist

Üldtingimused:

 • Eelarvepõhine finantseerimine
 • Tasakaalustatud eelarve
 • Ettemakse mitte üle 70%
 • Projekti raames ei tohi kasumit teenida
 • Kaudsed kulud ei tohi ületada 7%

Kes võib taotlust esitada:

 • Avalik-õiguslikud või eraõiguslikud organisatsioonid
 • Kultuuri- ja loomevallas tegutsevad
 • Asutatud vähemalt 2 aastat enne taotlemist
 • Registreeritud programmis osalevas riigis
 • Registreeritud portaalis: Participant Portal

Abikõlblikkuse kriteeriumid:

 •  Esitatud nõutud vormil (e-vorm)
 •  Kõik lisad allkirjastatud
 •  EL ametlikus keeles
 •  Tegutsemis- ja finantssuutlikkus tõestatud
 •  Tähtaegadest kinnipidamine

 Hindamiskriteeriumid: 

 • Vastavus programmi eesmärkidele
 • Tegevuste kvaliteet
 • Teavitus- ja levitustegevuste kvaliteet
 • Partnerluse kvaliteet

Taotluste tähtajad

Kultuurikoostöö toetuste taotlemise tähtaeg on 7. oktoober kell 12 Brüsseli aja järgi.

Kultuuri alamprogrammi tutvustava slaidiprogrammi leiad siit: Kultuur