Loov Euroopa

19.12 2013

Avanes videomängude toetamise taotlusvoor

„Loov Euroopa“ programmi MEDIA alaprogramm alustab videomängude projektiarendustoetuste taotluste vastuvõtmist. Taotlus tuleb esitada ajavahemikul taotlusvooru avanemise kuupäevast kuni 28.3.2014.

Taotlusi programmist abi saamiseks saavad esitada äriühingud digitaalsete videomängude arendamiseks, olenemata platvormist või levitamise meetodist. Mäng peab olema ette nähtud kasutamiseks ärilisel eesmärgil.

„Loov Euroopa“ alaprogrammi MEDIA üks prioriteetidest on suurendada audiovisuaalsektori ettevõtjate suutlikkust luua selliseid Euroopa audiovisuaalteoseid, millel oleks potentsiaali levitamiseks liidus ja mujal, ning soodustada Euroopa ja rahvusvahelist ühistootmist, muu hulgas koos teleringhäälingutega.
Abikõlbulikud on taotlejad Euroopa Liidust, sellega ühinevatest ja kandidaatriikidest, EFTA riikidest ning Šveitsi Konföderatsioonist. Hinnatakse taotluste ajakohasust ning Euroopa lisaväärtust; sisu kvaliteeti, kontseptsiooni originaalsust võrreldes olemasolevate töödega ning väljatöötamise ja tootmise rahastamisstrateegia kvaliteeti; projekti tulemuste levitamis- ja turustamisstrateegia kvaliteeti; mõju ja jätkusuutlikkust ning innovatiivsust. Lisainfot leiab SIIT.